خط مشی های اطلاع رسانی و کیفیت آمار ی

خط مشی های اطلاع رسانی و کیفیت آمار ی

خط مشی های اطلاع رسانی و کیفیت آماری

ارتقاء و بهبود اطلاع رسانی به موقع و به هنگام در راستای رضایت ذینفعان(سطوح مختلف کاربران درونی و بیرونی)

 • استقلال حرفه ای
 • به هنگام بودن و به موقع بودن
 • شفافیت
 • دسترسی برابر

ارتقاءکیفیت در ارائه و تولید آمارهای ثبتی در چارچوب مأموریت ها و وظایف اداره کل آمار و محاسبات بیمه ای

 • هماهنگی نظام آماری صندوق
 • مدیریت استانداردهای آماری
 • تضمین استقلال حرفه ای
 • تضمین شفافیت
 • تضمین محرمانگی آمار و امنیت داده ها
 • تضمین تعهد به کیفیت
 • کفایت منابع
 • تضمین روش شناسی مطمئن
 • تضمین کارایی هزینه
 • تضمین رویه های آماری مناسب
 • مدیریت بار پاسخگویی
 • تضمین مناسبت
 • تضمین درستی و قابلیت اعتماد
 • تضمین به هنگام بودن و به موقع بودن
 • دسترسی پذیری و وضوح
 • انسجام و مقایسه پذیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo-1

تهران، ابتدای خیابان بهار شیراز، پلاک ۱۷۰

logo-4

سامانه پیامکی: 300027

logo-3
تلفن: 43351-021
logo-2
پست الکترونیک: info@roostaa.ir

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر می‌کوشد به منظور بسط عدالت اجتماعی و جلوگیری از گسترش فقر، خدمات بیمه اجتماعی را به گونه‌ای گسترش دهد که منجر به افزایش کرامت انسانی و تقویت جایگاه اجتماعی جامعه هدف صندوق شود.

تمامی حقوق این سایت متعلق به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر می باشد. ©