فعالیت تکلیفی استان ها

فعالیت تکلیفی استان ها

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در راستای تحقق یکی از اصلی‌ترین آرمان‌های انقلاب اسلامی تشکیل گردیده که عبارت است از ارتقاء عدالت اجتماعی مبتنی بر برخورداری از حق تأمین اجتماعی و این مهم بر اساس احکام و قوانین فرادستی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر (اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سند چشم‌انداز بیست‌ساله، قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور)، تنها از طریق تحقق پوشش حداکثری جامعه هدف در راستای عملیاتی سازی نظام تأمین اجتماعی فراگیر محقق خواهد گردید و بنابراین لازم و ضروری است تا کلیه واحدهای صندوق در ستاد و استان‌ها نهایت تلاش خود را جهت عملیاتی ساختن این مهم بکار گیرند.با توجه به مفاهیم فوق و در راستای راهبری نظام‌مند دفاتر استانی در قالب سه اصل بنیادین مشتمل بر ارتقاء عدالت اجتماعی، بهینه‌سازی توزیع بودجه عمومی کشور و نهایتاً افزایش بهره‌وری کار و سرمایه، مدیریت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر نسبت به طراحی سهمیه تکلیفی فصلی واحدهای استانی برای سال 1400 مبتنی بر شاخص «افزایش تعداد بیمه‌شدگان فعال» اقدام نموده است. که برنامه سهمیه تکلیفی سال 1400، مبتنی بر دو محور اصلی مشتمل بر “حداقل میزان افزایش ضریب پوشش قابل‌پذیرش” و “ارتقاء بهره‌وری کار و سرمایه” نسبت به میانگین سنوات 1398 و 1399 طراحی گردیده و به‌عنوان زیرساخت اصلی نظام برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد صندوق مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

اردبیل

اردبیل

اخبار استان معرفی تیم استان کارگزاری ها آخرین اخبار بیشتر ببینید صندوق بیمه اجتماعی استان اردبیل براساس گزارش عملکرد 1399 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان

بیشتر »
البرز

البرز

اخبار استان معرفی تیم استان کارگزاری ها آخرین اخبار بیشتر ببینید صندوق بیمه اجتماعی استان البرز براساس گزارش عملکرد 1399 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان

بیشتر »

ایلام

آشنایی با استان ایلام معرفی تیم استان کارگزاری ها آخرین اخبار بیشتر ببینید صندوق بیمه اجتماعی استان ایلام براساس گزارش عملکرد 1399 صندوق بیمه اجتماعی

بیشتر »

بوشهر

اخبار استان معرفی تیم استان کارگزاری ها آخرین اخبار بیشتر ببینید صندوق بیمه اجتماعی استان بوشهر براساس گزارش عملکرد 1399 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان

بیشتر »

تهران

اخبار استان معرفی تیم استان کارگزاری های برتر آخرین اخبار بیشتر ببینید صندوق بیمه اجتماعی استان تهران براساس گزارش عملکرد 1399 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،

بیشتر »

چهارمحال و بختیاری

اخبار استان معرفی تیم استان کارگزاری های برتر آخرین اخبار صندوق بیمه اجتماعی استان چهار محال و بختیاری 0 بیمه شده فعال 0 مستمری بگیران

بیشتر »
خراسان جنوبی

خراسان جنوبی

اخبار استان معرفی تیم استان کارگزاری های برتر آخرین اخبار صندوق بیمه اجتماعی استان خراسان جنوبی براساس گزارش عملکرد 1399 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان

بیشتر »

خراسان رضوی

اخبار استان معرفی تیم استان کارگزاری های برتر آخرین اخبار صندوق بیمه اجتماعی استان خراسان رضوی براساس گزارش عملکرد 1399 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان

بیشتر »

خراسان شمالی

اخبار استان معرفی تیم استان کارگزاری های برتر آخرین اخبار صندوق بیمه اجتماعی استان خراسان شمالی براساس گزارش عملکرد 1399 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان

بیشتر »

خوزستان

اخبار استان معرفی تیم استان کارگزاری های برتر آخرین اخبار صندوق بیمه اجتماعی استان خوزستان براساس گزارش عملکرد 1399 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و

بیشتر »

زنجان

اخبار استان معرفی تیم استان کارگزاری های برتر آخرین اخبار صندوق بیمه اجتماعی استان زنجان براساس گزارش عملکرد 1399 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و

بیشتر »

سمنان

اخبار استان معرفی تیم استان کارگزاری های برتر آخرین اخبار صندوق بیمه اجتماعی استان سمنان براساس گزارش عملکرد 1399 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و

بیشتر »

سیستان و بلوچستان

اخبار استان معرفی تیم استان کارگزاری های برتر آخرین اخبار صندوق بیمه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان براساس گزارش عملکرد 1399 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،

بیشتر »

فارس

اخبار استان معرفی تیم استان کارگزاری های برتر آخرین اخبار صندوق بیمه اجتماعی استان فارس براساس گزارش عملکرد 1399 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و

بیشتر »
قزوین

قزوین

اخبار استان معرفی تیم استان کارگزاری‌های برتر آخرین اخبار صندوق بیمه اجتماعی استان قزوین براساس گزارش عملکرد 1399 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

بیشتر »

قم

آشنایی با استان قم معرفی تیم استان کارگزاری ها آخرین اخبار صندوق بیمه اجتماعی استان قم براساس گزارش عملکرد 1399 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان

بیشتر »
کردستان

کردستان

اخبار استان معرفی تیم استان کارگزاری های برتر آخرین اخبار صندوق بیمه اجتماعی استان کردستان براساس گزارش عملکرد 1399 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و

بیشتر »

کرمان

استان کرمان معرفی تیم استان کارگزاری ها آخرین اخبار صندوق بیمه اجتماعی استان کرمان براساس گزارش عملکرد 1399 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

بیشتر »
کرمانشاه

کرمانشاه

استان کرمانشاه معرفی تیم استان کارگزاری ها آخرین اخبار صندوق بیمه اجتماعی استان کرمانشاه براساس گزارش عملکرد 1399 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

بیشتر »

کهکیلویه و بویراحمد

استان کهگیلویه و بویراحمد معرفی تیم استان کارگزاری ها آخرین اخبار صندوق بیمه اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد براساس گزارش عملکرد 1399 صندوق بیمه اجتماعی

بیشتر »

گلستان

استان گلستان معرفی تیم استان کارگزاری ها آخرین اخبار صندوق بیمه اجتماعی استان گلستان براساس گزارش عملکرد 1399 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

بیشتر »

گیلان

استان گیلان معرفی تیم استان کارگزاری ها آخرین اخبار صندوق بیمه اجتماعی استان گیلان براساس گزارش عملکرد 1399 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

بیشتر »
لرستان

لرستان

استان لرستان معرفی تیم استان کارگزاری ها آخرین اخبار صندوق بیمه اجتماعی استان لرستان براساس گزارش عملکرد 1399 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

بیشتر »

مازندران

استان مازندران معرفی تیم استان کارگزاری ها آخرین اخبار صندوق بیمه اجتماعی استان مازندران براساس گزارش عملکرد 1399 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

بیشتر »
مرکزی

مرکزی

استان مرکزی معرفی تیم استان کارگزاری ها آخرین اخبار صندوق بیمه اجتماعی استان مرکزی براساس گزارش عملکرد 1399 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

بیشتر »

هرمزگان

استان هرمزگان معرفی تیم استان کارگزاری ها آخرین اخبار صندوق بیمه اجتماعی استان هرمزگان براساس گزارش عملکرد 1399 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

بیشتر »
همدان

همدان

استان همدان معرفی تیم استان کارگزاری ها آخرین اخبار صندوق بیمه اجتماعی استان همدان براساس گزارش عملکرد 1399 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

بیشتر »
یزد

یزد

استان یزد معرفی تیم استان کارگزاری ها آخرین اخبار صندوق بیمه اجتماعی استان یزد براساس گزارش عملکرد 1399 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

بیشتر »

jsonostan

آذربایجان شرقی
25%
15,000
15,000
سهمیه تکلیفی
سهمیه محقق
 
آذربایجان غربی
25%
15,000
15,000
سهمیه تکلیفی
سهمیه محقق
 
چهارمحال و بختیاری
25%
15,000
15,000
سهمیه تکلیفی
سهمیه محقق
 
سیستان و بلوچستان
25%
15,000
15,000
سهمیه تکلیفی
سهمیه محقق
 
کهکیلویه و بویراحمد
25%
15,000
15,000
سهمیه تکلیفی
سهمیه محقق
 
logo-1

تهران، ابتدای خیابان بهار شیراز، پلاک ۱۷۰

logo-4

سامانه پیامکی: 300027

logo-3
تلفن: 43351-021
logo-2
پست الکترونیک: info@roostaa.ir

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر می‌کوشد به منظور بسط عدالت اجتماعی و جلوگیری از گسترش فقر، خدمات بیمه اجتماعی را به گونه‌ای گسترش دهد که منجر به افزایش کرامت انسانی و تقویت جایگاه اجتماعی جامعه هدف صندوق شود.

تمامی حقوق این سایت متعلق به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر می باشد. ©