فعالیت تکلیفی استان ها

فعالیت تکلیفی استان ها

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در راستای تحقق یکی از اصلی‌ترین آرمان‌های انقلاب اسلامی تشکیل گردیده که عبارت است از ارتقاء عدالت اجتماعی مبتنی بر برخورداری از حق تأمین اجتماعی و این مهم بر اساس احکام و قوانین فرادستی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر (اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سند چشم‌انداز بیست‌ساله، قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور)، تنها از طریق تحقق پوشش حداکثری جامعه هدف در راستای عملیاتی سازی نظام تأمین اجتماعی فراگیر محقق خواهد گردید و بنابراین لازم و ضروری است تا کلیه واحدهای صندوق در ستاد و استان‌ها نهایت تلاش خود را جهت عملیاتی ساختن این مهم بکار گیرند.با توجه به مفاهیم فوق و در راستای راهبری نظام‌مند دفاتر استانی در قالب سه اصل بنیادین مشتمل بر ارتقاء عدالت اجتماعی، بهینه‌سازی توزیع بودجه عمومی کشور و نهایتاً افزایش بهره‌وری کار و سرمایه، مدیریت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر نسبت به طراحی سهمیه تکلیفی فصلی واحدهای استانی برای سال 1401 مبتنی بر شاخص «افزایش یک میلیون بیمه شده و تمدید بالای 90 درصد» اقدام نموده است. 

اردبیل

اردبیل

اخبار استان معرفی تیم استان کارگزاری ها 0 بیمه شده فعال 0 رتبه کشوری 0 درصد تحقق 0 سهمیه تخصیصی آخرین اخبار بیشتر ببینید  

بیشتر »
البرز

البرز

اخبار استان معرفی تیم استان کارگزاری ها 0 بیمه شده فعال 0 رتبه کشوری 0 درصد تحقق 0 سهمیه تخصیصی آخرین اخبار بیشتر ببینید صندوق

بیشتر »

ایلام

آشنایی با استان ایلام معرفی تیم استان کارگزاری ها 0 بیمه شده فعال 0 رتبه کشوری 0 درصد تحقق 0 سهمیه تخصیصی آخرین اخبار بیشتر

بیشتر »

بوشهر

اخبار استان معرفی تیم استان کارگزاری ها 0 بیمه شده فعال 0 رتبه کشوری 0 درصد تحقق 0 سهمیه تخصیصی آخرین اخبار بیشتر ببینید صندوق

بیشتر »

تهران

اخبار استان معرفی تیم استان کارگزاری های برتر 0 بیمه شده فعال 0 رتبه کشوری 0 درصد تحقق 0 سهمیه تخصیصی آخرین اخبار بیشتر ببینید

بیشتر »

چهارمحال و بختیاری

اخبار استان معرفی تیم استان کارگزاری های برتر 0 بیمه شده فعال 0 رتبه کشوری 0 درصد تحقق 0 سهمیه تخصیصی آخرین اخبار صندوق بیمه

بیشتر »
خراسان جنوبی

خراسان جنوبی

اخبار استان معرفی تیم استان کارگزاری های برتر 0 بیمه شده فعال 0 رتبه کشوری 0 درصد تحقق 0 سهمیه تخصیصی آخرین اخبار صندوق بیمه

بیشتر »

خراسان رضوی

اخبار استان معرفی تیم استان کارگزاری های برتر 0 بیمه شده فعال 0 رتبه کشوری 0 درصد تحقق 0 سهمیه تخصیصی آخرین اخبار صندوق بیمه

بیشتر »

خراسان شمالی

اخبار استان معرفی تیم استان کارگزاری های برتر 0 بیمه شده فعال 0 رتبه کشوری 0 درصد تحقق 0 سهمیه تخصیصی آخرین اخبار صندوق بیمه

بیشتر »

خوزستان

اخبار استان معرفی تیم استان کارگزاری های برتر 0 بیمه شده فعال 0 رتبه کشوری 0 درصد تحقق 0 سهمیه تخصیصی آخرین اخبار صندوق بیمه

بیشتر »

زنجان

اخبار استان معرفی تیم استان کارگزاری های برتر 0 بیمه شده فعال 0 رتبه کشوری 0 درصد تحقق 0 سهمیه تخصیصی آخرین اخبار صندوق بیمه

بیشتر »

سمنان

اخبار استان معرفی تیم استان کارگزاری های برتر 0 بیمه شده فعال 0 رتبه کشوری 0 درصد تحقق 0 سهمیه تخصیصی آخرین اخبار صندوق بیمه

بیشتر »

سیستان و بلوچستان

اخبار استان معرفی تیم استان کارگزاری های برتر 0 بیمه شده فعال 0 رتبه کشوری 0 درصد تحقق 0 سهمیه تخصیصی آخرین اخبار صندوق بیمه

بیشتر »

فارس

اخبار استان معرفی تیم استان کارگزاری های برتر 0 بیمه شده فعال 0 رتبه کشوری 0 درصد تحقق 0 سهمیه تخصیصی آخرین اخبار صندوق بیمه

بیشتر »
قزوین

قزوین

اخبار استان معرفی تیم استان کارگزاری‌های برتر 0 بیمه شده فعال 0 رتبه کشوری 0 درصد تحقق 0 سهمیه تخصیصی آخرین اخبار صندوق بیمه اجتماعی

بیشتر »

قم

آشنایی با استان قم معرفی تیم استان کارگزاری ها 0 بیمه شده فعال 0 رتبه کشوری 0 درصد تحقق 0 سهمیه تخصیصی آخرین اخبار صندوق

بیشتر »
کردستان

کردستان

اخبار استان معرفی تیم استان کارگزاری های برتر 0 بیمه شده فعال 0 رتبه کشوری 0 درصد تحقق 0 سهمیه تخصیصی        

بیشتر »

کرمان

استان کرمان معرفی تیم استان کارگزاری ها 0 بیمه شده فعال 0 رتبه کشوری 0 درصد تحقق 0 سهمیه تخصیصی آخرین اخبار صندوق بیمه اجتماعی

بیشتر »
کرمانشاه

کرمانشاه

استان کرمانشاه معرفی تیم استان کارگزاری ها 0 بیمه شده فعال 0 رتبه کشوری 0 درصد تحقق 0 سهمیه تخصیصی آخرین اخبار صندوق بیمه اجتماعی

بیشتر »

کهکیلویه و بویراحمد

استان کهگیلویه و بویراحمد معرفی تیم استان کارگزاری ها 0 بیمه شده فعال 0 رتبه کشوری 0 درصد تحقق 0 سهمیه تخصیصی آخرین اخبار صندوق

بیشتر »

گلستان

استان گلستان معرفی تیم استان کارگزاری ها 0 بیمه شده فعال 0 رتبه کشوری 0 درصد تحقق 0 سهمیه تخصیصی آخرین اخبار صندوق بیمه اجتماعی

بیشتر »

گیلان

استان گیلان معرفی تیم استان کارگزاری ها 0 بیمه شده فعال 0 رتبه کشوری 0 درصد تحقق 0 سهمیه تخصیصی آخرین اخبار صندوق بیمه اجتماعی

بیشتر »
لرستان

لرستان

استان لرستان معرفی تیم استان کارگزاری ها 0 بیمه شده فعال 0 رتبه کشوری 0 درصد تحقق 0 سهمیه تخصیصی آخرین اخبار صندوق بیمه اجتماعی

بیشتر »

مازندران

استان مازندران معرفی تیم استان کارگزاری ها 0 بیمه شده فعال 0 رتبه کشوری 0 درصد تحقق 0 سهمیه تخصیصی          

بیشتر »
مرکزی

مرکزی

استان مرکزی معرفی تیم استان کارگزاری ها 0 بیمه شده فعال 0 رتبه کشوری 0 درصد تحقق 0 سهمیه تخصیصی آخرین اخبار صندوق بیمه اجتماعی

بیشتر »

هرمزگان

استان هرمزگان معرفی تیم استان کارگزاری ها 0 بیمه شده فعال 0 رتبه کشوری 0 درصد تحقق 0 سهمیه تخصیصی آخرین اخبار صندوق بیمه اجتماعی

بیشتر »
همدان

همدان

استان همدان معرفی تیم استان کارگزاری ها 0 بیمه شده فعال 0 رتبه کشوری 0 درصد تحقق 0 سهمیه تخصیصی          

بیشتر »
یزد

یزد

استان یزد معرفی تیم استان کارگزاری ها 0 بیمه شده فعال 0 رتبه کشوری 0 درصد تحقق 0 سهمیه تخصیصی آخرین اخبار صندوق بیمه اجتماعی

بیشتر »
   
 
 
 
   
تعداد
تعداد فعال
درصد جنسیت
 
 
 
میانگین سطح
میانگین سن
میانگین ماه
 
   
 
 
 
   
تعداد
تعداد فعال
درصد جنسیت
 
 
 
میانگین سطح
میانگین سن
میانگین ماه
 
   
 
 
 
   
تعداد
تعداد فعال
درصد جنسیت
 
 
 
میانگین سطح
میانگین سن
میانگین ماه
 
   
 
 
 
   
تعداد
تعداد فعال
درصد جنسیت
 
 
 
میانگین سطح
میانگین سن
میانگین ماه
 
   
 
 
 
   
تعداد
تعداد فعال
درصد جنسیت
 
 
 
میانگین سطح
میانگین سن
میانگین ماه
 
   
 
 
 
   
تعداد
تعداد فعال
درصد جنسیت
 
 
 
میانگین سطح
میانگین سن
میانگین ماه
 
   
 
 
 
   
تعداد
تعداد فعال
درصد جنسیت
 
 
 
میانگین سطح
میانگین سن
میانگین ماه
 
   
 
 
 
   
تعداد
تعداد فعال
درصد جنسیت
 
 
 
میانگین سطح
میانگین سن
میانگین ماه
 
   
 
 
 
   
تعداد
تعداد فعال
درصد جنسیت
 
 
 
میانگین سطح
میانگین سن
میانگین ماه
 
   
 
 
 
   
تعداد
تعداد فعال
درصد جنسیت
 
 
 
میانگین سطح
میانگین سن
میانگین ماه
 
   
 
 
 
   
تعداد
تعداد فعال
درصد جنسیت
 
 
 
میانگین سطح
میانگین سن
میانگین ماه
 
   
 
 
 
   
تعداد
تعداد فعال
درصد جنسیت
 
 
 
میانگین سطح
میانگین سن
میانگین ماه
 
   
 
 
 
   
تعداد
تعداد فعال
درصد جنسیت
 
 
 
میانگین سطح
میانگین سن
میانگین ماه
 
   
 
 
 
   
تعداد
تعداد فعال
درصد جنسیت
 
 
 
میانگین سطح
میانگین سن
میانگین ماه
 
   
 
 
 
   
تعداد
تعداد فعال
درصد جنسیت
 
 
 
میانگین سطح
میانگین سن
میانگین ماه
 
   
 
 
 
   
تعداد
تعداد فعال
درصد جنسیت
 
 
 
میانگین سطح
میانگین سن
میانگین ماه
 
   
 
 
 
   
تعداد
تعداد فعال
درصد جنسیت
 
 
 
میانگین سطح
میانگین سن
میانگین ماه
 
   
 
 
 
   
تعداد
تعداد فعال
درصد جنسیت
 
 
 
میانگین سطح
میانگین سن
میانگین ماه
 
   
 
 
 
   
تعداد
تعداد فعال
درصد جنسیت
 
 
 
میانگین سطح
میانگین سن
میانگین ماه
 
   
 
 
 
   
تعداد
تعداد فعال
درصد جنسیت
 
 
 
میانگین سطح
میانگین سن
میانگین ماه
 
   
 
 
 
   
تعداد
تعداد فعال
درصد جنسیت
 
 
 
میانگین سطح
میانگین سن
میانگین ماه
 
   
 
 
 
   
تعداد
تعداد فعال
درصد جنسیت
 
 
 
میانگین سطح
میانگین سن
میانگین ماه
 
   
 
 
 
   
تعداد
تعداد فعال
درصد جنسیت
 
 
 
میانگین سطح
میانگین سن
میانگین ماه
 
   
 
 
 
   
تعداد
تعداد فعال
درصد جنسیت
 
 
 
میانگین سطح
میانگین سن
میانگین ماه
 
   
 
 
 
   
تعداد
تعداد فعال
درصد جنسیت
 
 
 
میانگین سطح
میانگین سن
میانگین ماه
 
   
 
 
 
   
تعداد
تعداد فعال
درصد جنسیت
 
 
 
میانگین سطح
میانگین سن
میانگین ماه
 
   
 
 
 
   
تعداد
تعداد فعال
درصد جنسیت
 
 
 
میانگین سطح
میانگین سن
میانگین ماه
 
   
 
 
 
   
تعداد
تعداد فعال
درصد جنسیت
 
 
 
میانگین سطح
میانگین سن
میانگین ماه
 
   
 
 
 
   
تعداد
تعداد فعال
درصد جنسیت
 
 
 
میانگین سطح
میانگین سن
میانگین ماه
 
   
 
 
 
   
تعداد
تعداد فعال
درصد جنسیت
 
 
 
میانگین سطح
میانگین سن
میانگین ماه
 
   
 
 
 
   
تعداد
تعداد فعال
درصد جنسیت
 
 
 
میانگین سطح
میانگین سن
میانگین ماه
 
logo-1

تهران، ابتدای خیابان بهار شیراز، پلاک ۱۷۰

logo-4

سامانه پیامکی: 300027

logo-3
تلفن: 43351-021
logo-2
پست الکترونیک: info@roostaa.ir

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر می‌کوشد به منظور بسط عدالت اجتماعی و جلوگیری از گسترش فقر، خدمات بیمه اجتماعی را به گونه‌ای گسترش دهد که منجر به افزایش کرامت انسانی و تقویت جایگاه اجتماعی جامعه هدف صندوق شود.

آمار بازدید وب سایت:
  • 3,389
  • 3,868,102
تمامی حقوق این سایت متعلق به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر می باشد. ©