فرار از تله فقر با گسترش بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در کشور

فرار از تله فقر با گسترش بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در کشور

روستانشینی به لحاظ ساختار اکولوژیکی و اجتماعی روستاها، با درجات قابل توجهی از محرومیت همراه است. علاوه بر اینکه به دلیل ماهیت تولید کشاورزی و آسیب پذیری شدید آن در مقابل عوامل اغلب مهار ناپذیر اقلیمی و طبیعی، میزان مخاطرات تولیدی و اجتماعی کار و زندگی در روستاها معمولابیشتر و شدیدتر از نقاط شهری است.


محسن ایزدخواه رییس هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:

 

 

روستانشینی به لحاظ ساختار اکولوژیکی و اجتماعی روستاها، با درجات قابل توجهی از محرومیت همراه است. علاوه بر اینکه به دلیل ماهیت تولید کشاورزی و آسیب پذیری شدید آن در مقابل عوامل اغلب مهار ناپذیر اقلیمی و طبیعی، میزان مخاطرات تولیدی و اجتماعی کار و زندگی در روستاها معمولابیشتر و شدیدتر از نقاط شهری است. علاوه بر این شرایط محرومیت زا و مخاطره آمیز زندگی روستایی، می توان بیان داشت که اولابه دلیل کم جمعیت بودن اکثریت روستاها احداث تسهیلات رفاهی و اجتماعی مورد نیاز در بسیاری از روستاها امکان پذیر نیست و ثانیا نظام تامین اجتماعی مورد عمل در نقاط روستایی کشور- که به ویژه در سه دهه گذشته ساماندهی شده است علاوه بر محدودیت نتوانسته است منجر به تغییر و تحول در جمعیت روستایی شود. این وضعیت از طریق تشدید فاصله خدماتی میان شهر و روستا به تقویت انگیزه های مهاجرت از روستا به شهر نیز منجر شده و همچنین موجب تشدید عملکرد «تله» محرومیت و فقر در نقاط روستایی شده است. برابر گزارشات رسمی ایران جزو ده کشور بلاخیز جهان است و از تنوع بیش از 40 نوع بلا، اکثر آن متاسفانه زمینه تحقق و وقوع را در ایران دارد. در این راستا روستا نشینان بیش از شهرنشینان در معرض چنین خطراتی قرار دارند. بنابراین نکته کلیدی و اساسی در کشور مشخص شدن جایگاه روستا و اقتصاد روستایی در توسعه ملی است که خوشبختانه در اسناد بالادستی و سند چشم انداز به این مساله به خوبی توجه شده است لذا بر اساس چنین رویکردی که در آن استراتژی توسعه روستایی مشخص شده است آن گاه تامین اجتماعی می تواند به عنوان مفهوم اشتغال و در واقع ملات برنامه های توسعه یی مدنظر کشور باشد. در این صورت حداقل کارکردهای تامین اجتماعی و فراگیری آن در روستا می تواند در چهار حوزه، جمعیت روستایی را تحت تاثیر قرار دهد.

1- از لحاظ اجتماعی :گسترش بیمه در میان جوامع شهری و روستایی سبب تعدیل درآمد، بالابردن سطح زندگی مردم فقیر و کم درآمد می شود و همچنین از ضایعات و خطرات نابرابری شدید اجتماعی می کاهد و از همه مهم تر حاشیه نشینان اجتماعی را به مشارکت در زندگی اجتماعی در متن جامع دعوت می کند.

2- از لحاظ روانی: پوشش تامین اجتماعی به روستاییان علاوه بر حمایت مستقیم از این قشر عزیز و مولد که عمرشان را از دوره نوجوانی در راه تامین قوت و غذای هموطنان شان صرف کرده اند غیرمستقیم از نیروهای فعال و شاغل کنونی جامعه نیز حمایت می کند. بیمه های اجتماعی موجب کاهش تنش در محیط کار و همچنین خانواده روستاییان می شود و این آرامش موجب بهتر شدن فرآیندهای تولید و… خواهد شد.

3- از لحاظ سیاسی: گسترش تامین اجتماعی و ورود مقوله تامین اجتماعی به درون روستاها موجب آرامش خاطر روستاییان در برخورد با پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی می شود و با برخورداری از این حق که موجب ارتقای منزلت اجتماعی آنان می شود در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود دخالت و فرد را سهیم و مسوول در اداره کشور برخواهد شمرد. بنابراین با چنین جایگاهی و اهمیتی که نظام های تامین اجتماعی می توانند در شهر و به ویژه روستا ایفا کنند تا قبل از سال 1383 قریب به 40 سال حمایت از روستاییان و عشایر و کشاورزان عزیز فراتر از حد گفتار و نوشتار نرفت و فقط در مقطعی کوتاه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بخش کوچکی از روستاییان آن هم در واقع نمایشی تحت پوشش خدمات درمانی قرار گرفتند.

4- عزت و کرامت انسانی: انسان به عنوان مهم ترین موضوع خلقت همیشه جایگاه مهمی در اندیشه ها و مکاتب مختلف فلسفی داشته و انسان شناسی بخش عمده یی از معرفت بشری را در تاریخ علم به خود اختصاص داده است. بر این اساس مهم ترین گوهری که خداوند تعالی در خلقت انسان به او اعطا کرده است کرامت انسانی است و همین ویژگی است که انسان را به اشرف مخلوقات ارتقا داده و موجب تمایز انسان از سایر موجودات شده است و خداوند مقرر داشت که تمام فرشتگان در برابر این کرامت سر تعظیم فرود بیاورند. بنابراین در کل می توان چنین گفت که کرامت در لغت به معنی بزرگی، بزرگواری، جوانمردی، بخشش و در اصطلاح عبارت است از جایگاه و منزلتی که انسان در نزد همنوعانش والاو با شخصیت معرفی شود و در هیچ زمانی و مکانی شایسته نیست به عزت و کرامت انسانی بی احترامی شود و بر آن خدشه یی وارد شود یا انسانی تحقیر و توهین شود اما همواره این عزت و کرامت انسانی مورد تهدید قرار می گیرد. فقر و نیازمندی یکی از بزرگ ترین پدیده هایی است که مناعت طبع و عزت نفس انسان ها را لگدمال می کند. از امام علی(ع) روایت شده است که فقر را بزرگ ترین مرگ اعلام کرده است و صندوق های بیمه یی و بازنشستگی یکی از مهم ترین عواملی است که موجب جلوگیری از زایش فقر و گسترش فقر و تنگدستی در جامعه می شود. از سال 1383 به استناد اصل29 قانون اساسی و مبانی قانونی ذیل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر شکل گرفت.
بنابراین همان طوری که در برنامه های ارائه شده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس محترم آورده شده بود، در چارچوب سیاست های کلی نظام و رهبری و تاکیدات رییس جمهور محترم مبنی بر احترام به قانون و رعایت حقوق شهروندی نکات ذیل باید مورد توجه دقیق مدیر عامل و اعضای هیات مدیره این صندوق قرار گیرد. 1- ساختار اجرای صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان وعشایر با توجه به اینکه از کمک قریب به سه هزار کارگزار بخش خصوصی برخوردار است باید به نحوی اصلاح شود که تمرکززدایی از ستاد شود و تفویض اختیارات لازم در چارچوب قانون، نمایندگی های این صندوق بتوانند در کوتاه ترین زمان به ارائه خدمات و تعهدات خود بپردازند و این چابک سازی منجر به آن شود که جمعیت تحت پوشش به صورت تصاعدی هر ساله گسترش یابد. 2- قانون و مصوبات مجلس و دولت در قالب وظایف و مسوولیت های صندوق باید تنها ملاک رفتار این صندوق یا افراد تحت پوشش باشد لذا از هرگونه رفتار سلیقه یی و غیر قانونی باید پرهیز شود و چنانچه در طول دولت های گذشته اقداماتی بر خلاف قانون موجب تضییع حقوق شده است در این فرصت مورد بررسی و تجدید نظر قرار گیرد. 3- توفیق در این امر حیاتی و استانی مشارکت و حمایت های سایر دستگاه ها و وزارتخانه هایی که در روستا حضور فعال دارند تجربه شکل گیری این صندوق نشان می دهد که برادران مان در وزارت جهاد کشاورزی و کشور در پایه ریزی اولیه صندوق نقش ارزنده و بسزایی داشته اند لذا شایسته است صندوق همچنان با همدلی و همراهی با این عزیزان کوشا بوده و زمینه های بیشتر جهت فراهم کردن تفاهم نامه های همکاری بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این دو وزارتخانه کلیدی فراهم شود. 4- با توجه به اینکه درحال حاضر بیمه روستاییان و عشایر اختیاری است لذا باید نوع نگاه و شیوه تبلیغی صندوق برای جذب این عزیزان متفاوت با مقوله شهرنشینان باشد لذا در مقطع کنونی باید تعمیم و گسترش بیمه اجتماعی در روستا از طریق مکانیسم انتشار الگوی نوین فرهنگی در جوامع سنتی طراحی شود، لذا انتظار دارد مدیران صندوق با آسیب شناسی لازم و جامع شناختی روستا از تمام ظرفیت های تبلیغی به ویژه از حوزه های علمیه بهره جویند تا روستاییان عزیز را که ممکن است در چارچوب قضا و قدر گهگاه حرکت می کنند آگاهانه بتوانند با توکل به خدا آینده خود را رقم بزنند. 5- نکته بسیار با اهمیتی که باید به آن اشاره شود و در واقع نقش اساسی و کلیدی در آینده و امنیت این صندوق دارد مقوله سرمایه گذاری ها و حفظ ارزش ذخایر این صندوق است. مدیران این صندوق با توجه به تجربه تلخ بنگاه داری در سایه صندوق های بیمه یی و بازنشستگی باید یک استراتژی بلندمدت در نحوه سرمایه گذاری این صندوق داشته باشند حتی الامکان از بنگاه داری پرهیز کنند و با صرفه و صلاح صندوق این سرمایه ها که مربوط به خود روستاییان است به نحوی سرمایه گذاری شود که آثار و پیامدهای مثبت و سازنده آن مجددا متوجه خود روستاییان شود.
انتظار دارد صندوق مذکور بتواند زمینه امنیت خاطر تامین زندگی آینده جامعه روستایی را به نحوی فراهم سازد که در پایان فقر، بی اعتمادی، بیماری و… از خانه و کاشانه آنها رخت براندازد و به جای آن امید، سلامتی، سربلندی، آرامش خاطر و برقراری یک زندگی عزتمندانه شرافتمندانه رویش کند.

لینک کوتاه:

اشتراک گذاری:

برچسب ها

هیچ برچسبی برای این قسمت تعریف نشده است.
logo-1

تهران، ابتدای خیابان بهار شیراز، پلاک ۱۷۰

logo-4

سامانه پیامکی: 300027

logo-3
تلفن: 43351-021
logo-2
پست الکترونیک: info@roostaa.ir

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر می‌کوشد به منظور بسط عدالت اجتماعی و جلوگیری از گسترش فقر، خدمات بیمه اجتماعی را به گونه‌ای گسترش دهد که منجر به افزایش کرامت انسانی و تقویت جایگاه اجتماعی جامعه هدف صندوق شود.

تمامی حقوق این سایت متعلق به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر می باشد. ©