سود یا زیان کشاورزان و عشایر

سود یا زیان کشاورزان و عشایر

محسن ایزدخواه


روز چهارشنبه چهارم تیر 1393 نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در مخالفت با رد طرح نحوه بازنشستگی بیمه شدگان عضو صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با وجود بارمالی شدید برای دولت و رد این طرح در کمیسیون اصلی، کلیات این طرح را مورد موافقت قرار دادند تا با نیت خیری که دارند بتوانند جمعی از روستاییان و عشایری که عضو صندوق مذکور بوده اند را از مزایای پیری (بازنشستگی) پیش از موعد برخوردار کنند. ضمن ارج نهادن به دلسوزی نمایندگان محترم اما به دلایل ذیل این طرح علاوه بر تحمیل بار مالی شدید به دولت، حتی در کوتاه مدت به ضرر جامعه روستایی و عشایری کشور و موجب اضمحلال این صندوق خواهد شد.
1- این صندوق از سال 1384 پس از 40سال وعده های بی عمل فعالیت خود را آغاز کرده و به هنگام قرارداد با متقاضیان روستایی و عشایری در اجرای بند دو قرارداد مصوب شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی طرفین متعهد شده اند که به وظایف خود عمل کنند و تاکنون هیچ گونه تغییری که به ضرر بیمه شدگان باشد، در قوانین و مقررات حاکم به وجود نیامده است از جمله برخورداری از مزایای پیری که با 65 سال سن و 15سال سابقه بوده است ضمن اینکه تعهدات این صندوق فقط بسنده به مزایای پیری نبوده و تعهداتی چون مستمری بازماندگان و ازکارافتادگی کلی نیز برعهده این صندوق است و در این راستا جمعیتی بالغ بر 70هزارنفر در حال حاضر مستمری ازکارافتادگی و بازماندگان دریافت می کنند و این تعهد هم به لحاظ مقاوله های بین المللی و هم تجربیات جهانی درست و منطبق با اصول بیمه ای است.  اما به لحاظ جوانی صندوق و عمر کوتاه خود پرداخت مستمری بازنشستگی این صندوق بر اساس اصول بیمه ای از پنج سال آینده شروع می شود بنابراین مکلف کردن دولت به پرداخت بازنشستگی به افرادی که به بالای 65سال رسیده اند بدون احتساب سابقه لازم علاوه بر اینکه با اصول بیمه ای مغایر است با اصل قاعده عدالت نیز مغایر است.
شایان ذکر است فقط از بابت بخش اول طرح مذکور جمعیتی بالغ بر 30هزارنفر به صورت پیش از موعد به مستمری بگیران این صندوق می پیوندند که بار مالی ناشی از آن با توجه به دوره مستمری پردازی حداقل 30ساله از سوی صندوق رقمی بالغ بر 936میلیاردتومان برآورد می شود.
2 – در تبصره یک این طرح نمایندگان محترم دامنه شمول را آنقدر بسیط دیده اند که مطابق آمار و اطلاعات این صندوق جمعیتی بالغ بر 130هزارنفر به صورت بهمن وار به جمع مستمری بگیران این صندوق می پیوندند که با احتساب تکلیف بند اول بیش از 16درصد افراد تحت پوشش این صندوق به یکباره بازنشسته می شوند که در طول تاریخ تامین اجتماعی یا حتی در جهان چنین پدیده و شوکی سابقه ندارد! سازمان تامین اجتماعی در طول عمر بیش از 50ساله خود همواره با وجود شوک های بازنشستگی به این سازمان، تعداد مستمری بگیران آن حتی در یک دهه اخیر از 10درصد بیمه شدگان در سال تجاوز نکرده است، برابر محاسبات انجام شده اولیه حداقل بار مالی ناشی از این توفان بازنشستگی فقط از بابت فشار به صندوق که همواره مسوولیت کلی و تضمین کننده کسری آن با دولت است رقمی بالغ بر چهارهزارمیلیاردتومان می باشد.
3 – در تبصره دو این طرح حداکثر سن ورود به صندوق بیمه روستاییان و عشایر 50 سال تعیین شده است که از لحاظ اصول بیمه ای امری مقبول می باشد اما باید به این نکته توجه کرد که جمعیتی بالغ بر 5/3میلیون روستایی بالای این سن قرار دارند که برای همیشه از بیمه شدن خود و خانواده محروم می شوند و باز این مساله با اصول فراگیری بیمه ای و اینکه بیش از 40سال فقط به روستاییان وعده بیمه شدن داده شده است مغایرت دارد و آیا منطقی به نظر می رسد که به خاطر چند ده هزار نفر چند میلیون نفر را از حقوق قانونی خود محروم کرد.
4 – در تبصره 3 این طرح آورده شده است که فرزندان و همسران بیمه شده متوفی زیر 9 سال با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه تا 9 سال به نرخ روز از مزایای مستمری برخوردار گردند در این خصوص یادآوری شود، مطابق آیین نامه اجرایی صندوق هر بیمه شده ای که یکسال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد و در سال آخر 90 روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد می تواند بازماندگان از مزایای مستمری استفاده نمایند و هیچ نیاز به داشتن سابقه 9 سال نمی باشد. فقط نکته اساسی اتصال بیمه ای می باشد، این تبصره در واقع بر آن است که پذیرش ریسک را برای بیمه شدگان به صفر و انجام تعهدات صندوق را به صددرصد برساند در حالی که این مساله نیز کاملا با اصول بیمه ای مغایر است و این به آن معنی است که مجلس محترم به جامعه روستایی و عشایری اینطور القا می کند که فقط در آستانه مرگ و بیماری به عضویت این صندوق درآیند. این در حالی است که روستاییانی که حتی دارای یک روز سابقه بوده و در اثر حادثه ناشی از کار فوت کرده اند بازماندگان آنها از مزایای مستمری برخوردار می شوند.
5 – در تبصره 4 این طرح آمده است که حقوق افراد بازنشسته از محل وجوه صندوق تامین خواهد شد تا از گذرگاه شورای نگهبان و اصل 75 قانون اساسی مبنی بر داشتن بار مالی عبور کنند.
لازم است به استحضار نمایندگان محترم برساند از هشت سطح درآمدی که روستاییان برای پرداخت حق بیمه انتخاب می کنند روستاییان سالانه پنج درصد آن را به عنوان حق بیمه سهم خود پرداخت می کنند در حالی که دولت دو برابر آن را به عنوان سهم خود پرداخت می کند، بنابراین ملاحظه می فرمایید رُل و نقش اصلی در تامین منابع وجوه صندوق، دولت است و به عبارت دیگر اگر از آغاز تاکنون کمک و سهم دولت نبود این صندوق به هیچ عنوان قادر به انجام تعهدات خود نبوده و نخواهد بود.
جمع بندی:
نمایندگان محترم، بدون تردید هدف شما عزیزان خیرخواهانه و به قصد کمک به برقراری یک زندگی شرافتمندانه برای کشاورزان، روستاییان و عشایر است اما این طرح نه تنها نمی تواند خواسته شما عزیزان را عملی کند بلکه اجرای آن به این صورت خواهد بود که این صندوق به سرعت به سمت ورشکستگی و پیشی گرفتن مصارف بر منابع خواهد رفت به طوری که بارمالی ناشی از این طرح حدود پنج هزارمیلیاردتومان است، این در حالی است که مجموعه دارایی های صندوق با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و بورس بسیار پایین تر از این رقم است و در واقع همان بلایی که گریبانگیر امروز صندوق هایی چون تامین اجتماعی، بازنشستگی کشوری، فولاد و… شده اند به سرعت متوجه این صندوق نوپا خواهد شد. و به جای اینکه یار دولت و نظام شوند به بار دولت تبدیل شوند و از همه مهم تر به علت مبلغ کمی که تحت عنوان مستمری به متقاضیان داده می شود نه تنها تکافوی زندگی آنها را نخواهد داد بلکه موجب بدبینی به نظام و تبلیغات سوء علیه صندوق و نظامات بیمه ای خواهد شد بنابراین خاضعانه از نمایندگان محترم مجلس می خواهد به خاطر مسایل و چالش های مطرح شده و بارمالی زیادی که متوجه صندوق است و از طرفی موجب نارضایتی میلیون ها بیمه شده صندوق می شود طرح مذکور از دستور خارج شود و مطمئن باشند که روند طبیعی صندوق در چارچوب اصول و محاسبات بیمه ای می تواند خواسته های بحق شما عزیزان و روستاییان عزیز را تحقق بخشد.

 * رییس هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر
منبع : روزنامه شرق

لینک کوتاه:

اشتراک گذاری:

برچسب ها

هیچ برچسبی برای این قسمت تعریف نشده است.
logo-1

تهران، ابتدای خیابان بهار شیراز، پلاک ۱۷۰

logo-4

سامانه پیامکی: 300027

logo-3
تلفن: 43351-021
logo-2
پست الکترونیک: info@roostaa.ir

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر می‌کوشد به منظور بسط عدالت اجتماعی و جلوگیری از گسترش فقر، خدمات بیمه اجتماعی را به گونه‌ای گسترش دهد که منجر به افزایش کرامت انسانی و تقویت جایگاه اجتماعی جامعه هدف صندوق شود.

آمار بازدید وب سایت:
  • 1,574
  • 3,886,049
تمامی حقوق این سایت متعلق به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر می باشد. ©