خبرگزاری فارس: جزئیات حق بیمه روستائیان/ثبت نام به صورت غیر حضوری

خبرگزاری فارس: جزئیات حق بیمه روستائیان/ثبت نام به صورت غیر حضوری

مدیرعامل بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر ضمن اشاره به برنامه ای این صندوق تا پایان سال گفت: توسعه دفاتر، کارگزاری ها و همچنین ثبت نام به صورت اینترنتی از روستائیان از برنامه ای اصلی خواهد بود.


محمد رضا رستمی سومین مدیر عامل بیمه کشاورزان،روستائیان و عشایر پس از سید مجید موسویان و سید حمید کلانتری که هم اکنون مسئولیت این صندوق را به عهده دارد.

وی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس در ابتدا به شرایط عضویت در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر اشاره کرد و گفت: تابعیت جمهوری اسلامی ایران، داشتن حداقل 18 سال سن، عقد قرار داد و پرداخت پنج درصد سطح درآمدی انتخابی بیمه شده به عنوان حق بیمه، از شرایط عمومی عضویت برای تمامی روستائیان، کشاورزان غیر ساکن و عشایر کشور است.

وی گفت:سکونت در روستا و یا مناطق عشایری که باید به تأیید شورای اسلامی روستا و یا اداره کل امور عشایری شهرستان رسیده باشد؛از سال 1392، هم طی قراردادی با سازمان تعاون روستایی کشور، تمامی کشاورزان غیر ساکن در روستا، هم می توانند با شرایطی لازم به عضویت صندوق درآیند.

رستمی با اشاره به این شرایط بیان داشت:هنگام شروع عضویت در صندوق، مشمول بیمه اجباری نزد سایر صندوق ها و سازمان های بیمه ای و بازنشستگی کشور نباشند-در یکی از مشاغل 230 گانه اعلامی توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران باشند-معرفی نامه وی توسط اداره جهاد کشاورزی و یا نظام صنفی کشاورزی استان تائید شده باشد.

مدیرعامل بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ادامه داد: حق بیمه دراین صندوق،پانزده درصد سطح درآمد انتخابی بیمه شده است که 5 درصد آن را بیمه شده پرداخت می کند و 10 درصد آن را دولت تأمین می نماید. دولت در حمایت از روستائیان،کشاورزان و عشایر دو برابر حق بیمه هر فرد را خود به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر پرداخت می کند.

وی تصریح کرد: در سال هایی که مناطق روستایی دچار خشکسالی ، آفت زدگی ، مرگ و میر دام و یا بروز حوادث غیر مترقبه شود، دولت علاوه بر سهم خود، سهم بیمه شده را نیز پرداخت می کند.

مزایای عضویت درصندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان وعشایر

رستمی خاطر نشان کرد: هرزن ومرد روستایی،عشایری و کشاورز غیر ساکن در روستا که حداقل 65 سال سن 15 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، می تواند ازمزایای مستمری پیری استفاده کند و حداقل حقوق معادل دو سوم سطح درآمدی انتخاب شده ای که در همان سال حق بیمه مربوط به آن را پرداخت نموده است، دریافت کند.

مدیرعامل بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت:فوت ناشی از کار افراد واجد شرایط تحت تکفل بیمه شده ای که در اثر حوادث ناشی از کار فوت کند، با هرمیزان سابقه پرداخت حق بیمه، مشمول برخورداری از مستمری بازماندگان خواهند شد و فوت غیر ناشی از کار بازماندگان واجد شرایط تحت تکفل بیمه شده متوفی که در اثر بیماری یا حادثه غیر ناشی از کار، طبق مقررات صندوق با دارا بودن حداقل یک سال سابقه بیمه و نود روزطی سال آخر، مشمول دریافت مستمری می باشند.

به گفته وی چنانچه بیمه شده صندوق در اثر حوادث ناشی از کار، توسط کمیسیون های پزشکی صندوق، از کارافتاده کلی شناخته شود، بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه، می تواند تا پایان عمر و پس از آن افراد تحت تکفل وی از مزایای مستمری ماهانه استفاده کنند.

رستمی در ادامه با اشاره  دیگر مزایای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر افزود: متقاضی که پس از بیمه شدن در اثر حادثه غیر ناشی از کار یا بیماری، به تشخیص کمیسیون های پزشکی صندوق، از کارافتاده کلی شناخته شود، با داشتن حداقل یک سال سابقه بیمه و به شرط آن که ظرف سال آخر منتهی به شروع بیماری، وقوع حادثه و یا تاریخ از کارافتادگی حق بیمه 90 روز را پرداخت کرده باشد، می تواند از مزایای مستمری استفاده کند.

نحو ثبت نام از متقاضیان در بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

 وی در ادامه به نحوه ثبت نام از متقاضیان جهت پوشش در بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اشاره و افزود: فرم های مخصوصی برای ثبت نام در این صندوق نظر گرفته شده است که این فرم ها توسط 3500 کارگزار در استان های مختلف در اختیار روستائیان و کشاورزان قرار می گیرد.

مدیر عامل بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر ادامه داد: هم اکنون در 29 استان دفتر بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر فعال هستند که به زودی در استان های تهران و البرز نیز دفاتر جدیدی راه اندازی خواهد شد.

رستمی خاطرنشان کرد: از جمله کارهایی که در دفاتر استانی بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر انجام می شود، سرپرستی و هدایت کارگزاری ها جهت ثبت نام از متقاضیان است.

وی گفت: تعداد کارگزاریها جهت ثبت نام از متقاضیان در استان ها متفاوت است و کارگزارایها ما تعاونی روستایی، دهیاری ها و بخشداری ها و… هستند.

مدیرعامل بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر بیان داشت: این صندوق به کارگزاریها در استان های مختلف مجوز لازم را صادر کرده است و این مجموعه اقدام به ثبت نام متقاضیان می کنند.

ثبت نام به صورت اینترنتی در آینده/ واریز حق بیمه به صورت یکجا

رستمی افزود: علاوه بر ثبت نام از طریق کارگزاریها در استان های مختلف، به زودی طرحی اجرا خواهد شد که ثبت نام از طریق اینترنتی برای افراد و متقاضیان انجام می گیرد و افراد می توانند با ورود به سامانه مدنظر، مشخصات خود را ثبت و با واریز حق بیمه به صورت غیر حضوری، تحت پوشش بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر قرار بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: در بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کار به گونه ای تعریف شده است که خدمات بیمه ای به صورت ساده، روان و در کمترین زمان ممکن دراختیار بیمه شدگان قرار گیرد به همین جهت در زمان ثبت نام از بیمه شدگان، حق بیمه به صورت یکجا پرداخت می شود.

 مدیرعامل بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در ادامه این گفت وگو با اشاره به میزان پرداخت حق بیمه از سوی بیمه شدگان گفت: در بیمه اجتماعی روستاییان و کشاورزان به میزان هر یک ریال دو برابر آن از سوی دولت پرداخت می شود.

وی در ادامه با اشاره سرمایه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر بیان داشت: هم اکنون سرمایه این صندوق 5 هزار میلیارد تومان سرمایه که از این رقم 4 هزار میلیارد تومان در بورس و یک هزار میلیارد تومان در بخش ملک سرمایه گذاری شده است.

به گفته رستمی تعداد بیمه شدگان بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر  در حال حاضر یک میلیون و 350 هزار نفر است که این رقم تا پایان سال به 2 میلیون نفر افزایش یابد.

مدیرعامل بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بیان داشت: طبق پژوهش های صورت گرفته باید 6میلیون نفر تحت پوشش این صندوق قرار بگیرد که تمهیدات لازم برای ورود افراد و پوشش بیمه آنها اتخاذ شده است.

وی در ادامه با اشاره به برخی از سرفصل های برنامه های این صندوق تا پایان سال 94 گفت: تقویت کارگزارا یها، پرداخت وام به آنها و ایجاد رقابت بین آنها جهت ثبت نام از متقاضیان و پوشش روستائیان و بیمه اجتماعی یکی از برنامه های این صندوق محسوب می شود.

رستمی گفت: با توجه به اینکه حدود 10 سال از فعالیت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر می گذرد، اساسنامه کارگزاریها باید بازنگری و اصلاح شود.

مدیرعامل بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر خاطرنشان کرد: این صندوق هیچ دخالتی در امر درمان بیمه شدگان ندارد و این حوزه به بیمه سلامت سپرده شده است.

رستمی در پایان با اشاره به فراهم کردن بستری مناسب جهت ثبت نام متقاضیان و بیمه شدگان گفت: استفاده از ظرفیت آی تی و ثبت نام اینترنتی از برنامه های آتی این مجموعه محسوب می شود.

لینک کوتاه:

اشتراک گذاری:

برچسب ها

هیچ برچسبی برای این قسمت تعریف نشده است.
logo-1

تهران، ابتدای خیابان بهار شیراز، پلاک ۱۷۰

logo-4

سامانه پیامکی: 300027

logo-3
تلفن: 43351-021
logo-2
پست الکترونیک: info@roostaa.ir

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر می‌کوشد به منظور بسط عدالت اجتماعی و جلوگیری از گسترش فقر، خدمات بیمه اجتماعی را به گونه‌ای گسترش دهد که منجر به افزایش کرامت انسانی و تقویت جایگاه اجتماعی جامعه هدف صندوق شود.

آمار بازدید وب سایت:
  • 2,058
  • 4,129,322
تمامی حقوق این سایت متعلق به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر می باشد. ©