دستورالعمل 94/1 بیمه کارکنان مراکز و شرکتهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی مستقر در روستاها و شهرهای زیر بیست هزار نفر

دستورالعمل 94/1 بیمه کارکنان مراکز و شرکتهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی مستقر در روستاها و شهرهای زیر بیست هزار نفر

کارکنان مراکز و شرکت های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی مستقر در روستاها و شهرهای زیر بیست هزار نفر می توانند به عضویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر درآیند.


بیمه کارکنان مراکز و شرکتهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی

(مستقر در روستاها و شهرهای زیر بیست هزار نفر)

در  اجرای تبصره «7» ماده «2» اجرای قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی کلیه کارکنان مراکز موضوع قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در صورت استقرار مراکز موضوع این قانون در روستاها و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت، مشمول بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر بوده و کارگزاریها مکلفند اقدامات لازم جهت بیمه نمودن کارکنان درمانگاهها (کلینیک ها)، مجتمع های درمانی (پلی کلینک ها)، آزمایشگاه ها، داروخانه ها، بیمارستانهای دامی، مراکز تلقیح مصنوعی و مایه کوبی و شرکت های مهندسی و خدمات مشاوره ای فنی –  اجرایی –  مدیریتی –  مالی و بیمه –  اقتصادی – بازرگانی و کشاورزی موضوع این قانون را معمول دارند.

متقاضیان استفاده از شمول این قانون صرفا با ارائه یکی از مدارک ذیل می توانند عضو صندوق گردند:

ارائه تصویر گواهی تاسیس یا مجوز صادره در خصوص هر یک از مراکز  موضوع قانون از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و یا سازمان نظام دامپزشکی کشور برای مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره (شخصیت های حقوقی) و تصویر روزنامه رسمی و یا آگهی تغییرات
ارائه مجوز صادره در خصوص هر یک از مراکز  موضوع قانون از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و یا سازمان نظام دامپزشکی کشور برای دارندگان مجوز تاسیس (شخصیت های حقیقی)
ارائه تصویر مدرک دکتری تخصصی و گواهی اشتغال در مراکز فوق الذکر مشروط بر آنکه دامنه فعالیت آن مرکز در زمینه تحقیقاتی دانش بنیان و یا فن آوری بالا باشد.
کارکنان شاغل در این مراکز موضوع این قانون صرفا با ارائه معرفی نامه با سربرگ رسمی و مهر مربوطه با امضاء مدیرعامل یا بالاترین.
ارائه معرفی نامه از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و یا سازمان نظام دامپزشکی کشور به شرح معرفینامه (گواهی اشتغال موضوع قانون افزایش بهره وری بحش کشاورزی ومنابع طبیعی(

بیمه کارکنان مراکز و شرکتهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی

(مستقر در روستاها و شهرهای زیر بیست هزار نفر)

سایر موارد:

سایر شرایط مقرر در صندوق به عنوان شرایط عضویت در آن در خصوص بیمه شدگان موضوع این دستورالعمل نیز لازم الرعایه می باشد.
سطح درآمدی مبنای محاسبه حق بیمه، بالاترین سطح درآمدی اعلامی در سال پرداخت حق بیمه می باشد.
در صورت درج آدرس روستا یا شهر زیر بیست هزار نفر در مجوز یا گواهی تاسیس صادره، ضمن درج تصویر مجوزه یا گواهی صادر در پرونده بیمه شدگان نیازی به دریافت تائیدیه سکونت در روستا یا شهر با جمعیت زیر بیست هزار نفر از شورای اسلامی نمی باشد.
در محل شماره یا تاریخ مندرج در سیستم دریافت متمرکز الکترونیکی حق بیمه (سامانه دما) برای مدیرعامل یا اعضاء هیات مدیره و یا دارندگان مجوز و یا گواهی تاسیس شماره ثبت گواهی و تاریخ صدور آن درج گردد.
در محل شماره یا تاریخ مندرج در سیستم دریافت متمرکز الکترونیکی حق بیمه (سامانه دما) برای سایر کارکنان مراکز مذکور شماره ثبت و تاریخ مندرج در سربرگ معرفینامه درج گردد.
ملاک تاریخ شروع دوره بیمه هر عضو از ابتدای ماهی می باشد که حق بیمه در طی آن ماه به حساب صندوق واریز می شود.
تکمیل فرم خوداظهاری سلامت برای بیمه شدگان موضوع این دستورالعمل نیز الزامی می باشد.
از تاریخ 1/4/1394 دستور العمل شماره 3/90 و  1/91 ملغی الاثر و این دستورالعمل جایگزین می گردد.

مسئولیت اجرای صحیح این دستورالعمل بر عهده مدیران استانی و کارگزاریها می باشد.

لینک کوتاه:

اشتراک گذاری:

برچسب ها

هیچ برچسبی برای این قسمت تعریف نشده است.
logo-1

تهران، ابتدای خیابان بهار شیراز، پلاک ۱۷۰

logo-4

سامانه پیامکی: 300027

logo-3
تلفن: 43351-021
logo-2
پست الکترونیک: info@roostaa.ir

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر می‌کوشد به منظور بسط عدالت اجتماعی و جلوگیری از گسترش فقر، خدمات بیمه اجتماعی را به گونه‌ای گسترش دهد که منجر به افزایش کرامت انسانی و تقویت جایگاه اجتماعی جامعه هدف صندوق شود.

آمار بازدید وب سایت:
  • 576
  • 3,871,877
تمامی حقوق این سایت متعلق به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر می باشد. ©