راه اندازی شرکت سرمایه گذاری ارشک

راه اندازی شرکت سرمایه گذاری ارشک

باصدور احکامی از سوی محمدرضا رستمی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر شرکت سرمایه گذاری ارشک کار خود را آغاز کرد.


طی احکامی از سوی محمدرضا رستمی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر اعضای هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ارشک  مشخص گردیدند.

طی این احکام عباس باباگل زاده کشتلی، عباس کفاش تهرانی، محمدحسین عمادی، محمدرضا سروش و وحید رجبیان به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ارشک منصوب شدند.

همچنین صادق رستم زاده نیز به جای عزیز بیگی بکتاش به عنوان عضو جدید هیأت مدیره شرکت ارزش آفرینان صبا منصوب شد.

گفتنی است پیش از این سیداحمدمقیمی، مرتضی داداش، محمدشیخ زین الدین و محمدمهدی رادمند به عنوان اعضاء هیات مدیره شرکت ارزش آفرینان صبا منصوب شده بودند. 

 

جناب آقای صادق رستم زاده 

سلام علیکم

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 1394/01/30 شرکت ارزش آفرینان صبا مبنی برتعیین صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر بعنوان عضو حقوقی هیأت مدیره، به موجب این حکم به سمت نماینده صندوق درهیات مدیره شرکت ارزش آفرینان صبا منصوب می شوید .

امید است با اتکال به خداوند متعال و در سایه عنایات حضرت بقیه ا..الاعظم و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و مفاد اساسنامه شرکت مذکور همراه با سایر اعضاء هیات مدیره درتحقق اهداف صندوق بیمه اجتماعی کشاورزن، روستائیان و عشایر و انجام صحیح امور و وظایف محوله و پیشبرد اهداف آن شرکت موفق باشید.

توفیق جنابعالی را از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

محمدرضا رستمی

—————————————————————————-

جناب آقای عباس بابا گل زاده کشتلی 

سلام علیکم

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 1393/11/13 شرکت سرمایه گذاری ارشک (سهامی عام ) مبنی برتعیین صندوق بیمه اجتماعی کشاورزن، روستائیان و عشایر به عنوان عضو حقوقی هیأت مدیره، به موجب این حکم به سمت نماینده صندوق در هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ارشک منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و در سایه عنایات حضرت بقیه ا..الاعظم و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و مفاد اساسنامه شرکت مذکور همراه با سایر اعضاء هیات مدیره درتحقق اهداف صندوق بیمه اجتماعی کشاورزن، روستائیان و عشایر و انجام صحیح امور و وظایف محوله و پیشبرد اهداف آن شرکت موفق باشید.

توفیق جنابعالی را از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

محمدرضا رستمی

———————————————————————–

جناب آقای عباس کفاش تهرانی 

سلام علیکم

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 1393/11/13 شرکت سرمایه گذاری ارشک (سهامی عام ) مبنی برتعیین شرکت سرمایه گذاری هامون شمال بعنوان عضو حقوقی هیأت مدیره و تفویض اختیار شماره (000164) مورخ 1393/11/11 به این صندوق، به موجب این حکم به سمت نماینده شرکت اخیرالذکر در هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ارشک منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و در سایه عنایات حضرت بقیه ا..الاعظم و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و مفاد اساسنامه شرکت مذکور همراه با سایر اعضاء هیات مدیره درتحقق اهداف صندوق بیمه اجتماعی کشاورزن، روستائیان و عشایر و انجام صحیح امور و وظایف محوله و پیشبرد اهداف آن شرکت موفق باشید.

توفیق جنابعالی را از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

محمدرضا رستمی

———————————————————————

جناب آقای محمدحسین عمادی  

سلام علیکم

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 1393/11/13 شرکت سرمایه گذاری ارشک (سهامی عام ) مبنی برتعیین شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بعنوان عضو حقوقی هیأت مدیره و تفویض اختیار شماره (000166) مورخ 1393/11/11 به این صندوق، به موجب این حکم به سمت نماینده شرکت اخیرالذکر در هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ارشک منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و در سایه عنایات حضرت بقیه ا..الاعظم و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و مفاد اساسنامه شرکت مذکور همراه با سایر اعضاء هیات مدیره درتحقق اهداف صندوق بیمه اجتماعی کشاورزن، روستائیان و عشایر و انجام صحیح امور و وظایف محوله و پیشبرد اهداف آن شرکت موفق باشید.

توفیق جنابعالی را از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

محمدرضا رستمی

———————————————————————

جناب آقای محمدرضا سروش

سلام علیکم

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 1393/11/13 شرکت سرمایه گذاری ارشک (سهامی عام ) مبنی برتعیین شرکت ارزش آفرینان صبا بعنوان عضو حقوقی هیأت مدیره و تفویض اختیار شماره (000163) مورخ 1393/11/11 به این صندوق، به موجب این حکم به سمت نماینده شرکت اخیرالذکر در هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ارشک منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و در سایه عنایات حضرت بقیه ا..الاعظم و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و مفاد اساسنامه شرکت مذکور همراه با سایر اعضاء هیات مدیره درتحقق اهداف صندوق بیمه اجتماعی کشاورزن، روستائیان و عشایر و انجام صحیح امور و وظایف محوله و پیشبرد اهداف آن شرکت موفق باشید.

توفیق جنابعالی را از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

محمدرضا رستمی

———————————————————————

جناب آقای وحید رجبیان 

سلام علیکم

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 1393/11/13 شرکت سرمایه گذاری ارشک (سهامی عام ) مبنی برتعیین شرکت مجتمع فولاد خراسان بعنوان عضو حقوقی هیأت مدیره و تفویض اختیار شماره (000165) مورخ 1393/11/11 به این صندوق، به موجب این حکم به سمت نماینده شرکت اخیرالذکر در هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ارشک منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و در سایه عنایات حضرت بقیه ا..الاعظم و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و مفاد اساسنامه شرکت مذکور همراه با سایر اعضاء هیات مدیره درتحقق اهداف صندوق بیمه اجتماعی کشاورزن، روستائیان و عشایر و انجام صحیح امور و وظایف محوله و پیشبرد اهداف آن شرکت موفق باشید.

توفیق جنابعالی را از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

محمدرضا رستمی

لینک کوتاه:

اشتراک گذاری:

برچسب ها

هیچ برچسبی برای این قسمت تعریف نشده است.
logo-1

تهران، ابتدای خیابان بهار شیراز، پلاک ۱۷۰

logo-4

سامانه پیامکی: 300027

logo-3
تلفن: 43351-021
logo-2
پست الکترونیک: info@roostaa.ir

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر می‌کوشد به منظور بسط عدالت اجتماعی و جلوگیری از گسترش فقر، خدمات بیمه اجتماعی را به گونه‌ای گسترش دهد که منجر به افزایش کرامت انسانی و تقویت جایگاه اجتماعی جامعه هدف صندوق شود.

آمار بازدید وب سایت:
  • 1,952
  • 4,129,216
تمامی حقوق این سایت متعلق به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر می باشد. ©