دستورالعمل 94/4 شرایط نامنویسی افراد تحت تکفل بیمه شدگان صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان روستائیان و عشایر

دستورالعمل 94/4 شرایط نامنویسی افراد تحت تکفل بیمه شدگان صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان روستائیان و عشایر

شرایط نامنویسی افراد تحت تکفل بیمه شده در دستور اداری 94/4 مبنی بر ساماندهی و ثبت اطلاعات هویتی بیمه شدگان و افراد تحت تکفل اعلام شد.


    با عنایت به اینکه طی ادوار مختلف بیمه پردازی، افراد تحت تکفل بیمه شده اصلی همواره دستخوش تغییر می باشند، نیاز به ثبت آن دسته از افراد تبعی که حسب قوانین جز اقربا وراث در گواهی انحصار وراثت ثبت می گردند و از طرفی حسب قوانین بیمه ای مشمول مستمری بازماندگی بیمه شده اصلی متوفی می گردند، از قبیل همسر یا همسران بیمه شده مرد، دختر یا دختران واجد شرایط بیمه شده و پسر یا پسران واجد شرایط بیمه شده نمی باشد.

لذا منظور از نامنویسی افراد تحت تکفل موضوع دستور اداری 3/94 مورخ 12/3/1394 به شماره 17119 مبنی بر ساماندهی و ثبت اطلاعات هویتی بیمه شدگان و افراد تحت تکفل به شرح ذیل می باشد:

1 –  شوهر بیمه شده زن در صورتی که در زمان نامنویسی اولیه طبق نظریه کمیسیون پزشکی از کارافتاده کلی باشد.

2 –  پدر بیمه شده در صورت دارا بودن سن بیش از 60 سال

3 –  مادر بیمه شده در صورت دارا بودن سن بیش از 55 سال

تبصره 1:

با توجه به اینکه قرار گرفتن پدر یا مادر بیمه شده در ردیف افراد تحت تکفل موجب کاهش سهم مستمری همسر و فرزندان بیمه شده متوفی می گردد، در صورتیکه پدر یا مادر بیمه شده در زمان حیات تحت تکفل بیمه شده نبوده باشد و بعد از فوت اطلاعات مذکور ثبت سیستم گردد، بدیهیست موجب کاهش سهم مستمری همسر یا فرزندان بیمه شده متوفی خواهد شد که این موضوع با اعتراض فرزندان و همسر بیمه شده مواجه می گردد و اعتراض ایشان برای مراجع قضایی مسموع می باشد.

از این رو الزامیست در زمان حیات بیمه شده راسا به کارگزاری مراجعه نموده و نسبت به درخواست کتبی با درج امضاء و اثر انگشت خود و همچنین امضاء و اثر انگشت پدر یا مادر متقاضی کفالت، درخواست کفالت خویش را ارائه نماید. بدیهیست در این حالت کارگزاران موظفند اطلاعات پدر و مادر متقاضی کفالت را در سامانه دما ثبت نمایند.

 

 
 

فهرست افراد تحت تکفل بیمه شده اصلی 

تبصره 2 :

با توجه به اینکه مرد سرپرست خانوار، در صورت دارا بودن سلامت جسمانی، خود راسا مشمول بیمه پردازی صندوق بوده، قرار گرفتن مرد در ردیف افراد تحت تکفل بیمه شده زن، صرفا مشروط به احراز و اثبات سرپرست خانوار بودن زن می باشد.  

لذا تا زمانی که صندوق بدون در نظر گرفتن شرط سنی، بیمه شدگان را تحت پوشش قرار می دهد صرفا در صورتی مرد می تواند تحت تکفل همسر خویش قرار گیرد، که در زمان نامنویسی اولیه بیمه شده زن، شوهر وی طبق نظریه کمیسیون های پزشکی از کار افتاده کلی بوده و مشمول حمایت و یا تعهدات سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی نباشد.

بدیهیست در این صورت، در بدو نامنویسی بیمه شده زن سرپرست خانوار، پس از اخذ مدارک کمیسیون پزشکی با لحاظ درج شماره و تاریخ رای کمیسیون پزشکی، کارگزاران موظفند اطلاعات شوهر ازکارافتاده بیمه شده زن سرپرست خانوار را بعنوان فرد واجد الشرایط تحت کفالت در بدو نامنویسی اولیه در سامانه دما ثبت نمایند.

تبصره 3 :

بدیهیست چنانچه ازکارافتادگی کلی مرد، بعد از تاریخ نامنویسی اولیه همسر اتفاق افتد به دلیل اینکه در زمان انعقاد قرار داد بیمه شده زن،  شوهر وی خود دارای سلامت جسمانی و مشمول صندوق بوده و می توانسته است خود بعنوان بیمه شده اصلی با صندوق انعقاد قرارداد نمایند که در صورت فوت بیمه شده زن ، شوهر وی مشمول مستمری بازماندگی نمی گردد.

لینک کوتاه:

اشتراک گذاری:

برچسب ها

هیچ برچسبی برای این قسمت تعریف نشده است.
logo-1

تهران، ابتدای خیابان بهار شیراز، پلاک ۱۷۰

logo-4

سامانه پیامکی: 300027

logo-3
تلفن: 43351-021
logo-2
پست الکترونیک: info@roostaa.ir

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر می‌کوشد به منظور بسط عدالت اجتماعی و جلوگیری از گسترش فقر، خدمات بیمه اجتماعی را به گونه‌ای گسترش دهد که منجر به افزایش کرامت انسانی و تقویت جایگاه اجتماعی جامعه هدف صندوق شود.

آمار بازدید وب سایت:
  • 262
  • 4,125,652
تمامی حقوق این سایت متعلق به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر می باشد. ©