هشت برنامه جدید صندوق بیمه اجتماعی

هشت برنامه جدید صندوق بیمه اجتماعی

دکتر محمد پوستین دوز به عنوان معاون بیمه ای و هماهنگی امور استان های صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر، به تشریح هشت برنامه جدید صندوق بیمه در سال آتی پرداخت.


 

دکتر محمد پوستین دوز به عنوان معاون بیمه ای و هماهنگی امور استان های صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر با شعار «اصلاح فرآیندها و رویه ها» و «اهتمام به آموزش نیروی انسانی» پا به عرصه فعالیت در این صندوق نهاده است. مدرس دانشگاه ،پژوهشگر مقوله رفاه و تامبن اجتماعی،عضویت در کمیته پژوهشی سازمان تامین اجنماعی و رئیس گروه مطالعات و رویه های آن سازمان با بیش از دو دهه تجربه کارشناسی صف و ستادی از سوابق ایشان می باشد.

پوستین دوز برخی از برنامه های آینده خود در معاونت بیمه ای را تشریح کرد و گفت: جامعه هدف صندوق، نیروهای مولد جامعه هستند که خوشبختانه دولت نیز توجه ویژه ای به آنها داشته و ایجاد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر جهت اجرای اصل29 قانون اساسی می باشد.

تشکیل اتاق فکر(کار گروه کارشناسی معاونت بیمه ای وهماهنگی امور استانها)

پوستین دوز با بیان اینکه از نظر همه کارشناسان بیمه ای در حوزه کاری خود استفاده خواهد کرد، افزود: از این پس تصمیم گیری های معاونت بیمه ای مبتنی بر مشورت و  نظرات کارشناسان و همسو با قانون و مقررات اتخاذ خواهد شد به همین منظور با بهره گیری از نخبگان و مدیران ستادی، اتاق فکر و کارگروهی متشکل از ده نفر از کارشناسان گروه بیمه ای تشکیل داده ایم و از اینرو هرگونه موضوع کلان مطروحه قبلا به این کارگروه ارجاع و پس از اخذ و جمع بندی نظرات،دستورالعمل و یا اقدامات انجام شده مرتبط با اختیارات این معاونت،منبعد ناشی از خروجی های این کارگروه خواهد بود.

ساماندهی سوابق بیمه ای و الکترونیکی شدن پرونده ها

پوستین دوز از مهمترین وظایف این معاونت وصول حق بیمه ،ایجاد سابقه بیمه ای،حفظ سوابق بیمه پردازی و ارائه تعهدات براساس میزان حق بیمه و دوره بیمه پردازی دانست و افزود: ساماندهی سوابق بیمه ای و الکترونیکی شدن پرونده بیمه شدگان از جمله برنامه ها و طرح های بزرگ صندوق در سال آتی خواهد بود.

وی با بیان اینکه اجرای طرح سراسری ساماندهی سوابق و الکترونیکی نمودن پرونده ها در سه فاز جداگانه انجام خواهد شد، اعلام نمود که همکاری کلیه کارکنان صف و ستاد در جهت تحقق این مهم حائز اهمیت است.

معاونت بیمه ای صندوق عشایر و روستائیان ادامه داد: فاز اول این طرح شامل برنامه ریزی و اقدامات کارشناسی و تهیه طرح است که از یک هفته پیش آغاز شده و فاز دوم آن مربوط به دریافت مجوزهای لازم طرح می باشد.

پوستین دوز افزود: فاز سوم فاز اجرایی می باشد که این فاز نیز در چند مرحله انجام خواهد شد. همچنین در پایان این مرحله برای بیمه شدگان عزیز کارنامه صادر می شود.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم در اولین فرصت وارد فاز اجرایی طرح جامع شده تا طبق فرمایش مدیرعامل محترم فصلی جدید در صندوق رقم زده شود.

آموزش نیروی انسانی

وی با اشاره به بحث آموزش نیروی انسانی افزود: با توجه به جوان بودن صندوق،نیاز آموزش نیروی انسانی خصوصا در مباحث بیمه ای از اولویت ویژه ای برخوردار می باشد.بی شک در صورت مغفول ماندن آموزش نیروی انسانی،هزینه های پنهان بعلت این مهم به صندوق وارد خواهد شد. از اینرو معاونت بیمه ای بحث آموزش را به جد در دستور کار خود قرار داده و تلاش می کند با همکاری معاونت محترم توسعه منابع انسانی و پشتیبانی، نیازسنجی های آموزشی در صندوق با رعایت شرایط ویژه صندوقهای بازنشستگی انجام و برنامه های لازم تدوین شود.لازمست همکاران ما با مفاهیم تامین اجتماعی ،اصول بیمه ای و تفکرات متفاوتی که در این زمینه وجود دارد، آشنایی داشته باشند، لذا مدیران استانی صندوق نیز می بایست تربیت نیروی انسانی ماهر را در اولویت کاری خود قرار دهند.

تحول چشمگیر در همکاری با سایر بخشهای صندوق:

پوستین دوز گفت: از جمله اقداماتی که معاونت بیمه ای توجه ویژه ای به آن نشان داده، تعامل و ارتباط تنگاتنگ و تعامل حداکثری با سایر معاونت ها و مدیران ستادی صندوق می باشد.

راه اندازی سیستم اتوماسیون مکانیزه در صندوق

وی از برنامه ریزی جهت راه اندازی سیستم جدیدمکانیزه در صندوق خبر دادو افزود: با توجه به دستور مدیرعامل محترم و با همکاری مشترک معاونت محترم اقتصادی برنامه ریزی صندوق و معاونت بیمه ای و هماهنگی امور استانها، در حال راه اندازی سیستم جدید و مکانیزه اتوماسیون هستیم که قابلیت های بالایی دارد از اینرو با توجه به ظرفیتهای مکانیزه که ایجاد خواهد شد،به یاری خداخدمات نوین و شایسته تری را به بیمه شدگان ارائه تا بهره وری و کارآیی نیروی انسانی در صندوق افزایش و در وقت و هزینه مخاطبین و کارکنان صندوق صرفه جویی خواهد شد.

ساماندهی وضعیت کارگزاریها

پوستین دوز در رابطه با کارگزاریهای صندوق بیمه اجتماعی عشایر و روستائیان گفت:کارگزاریها نقطه ارتباطی ما با بیمه شدگان هستند لذا سرمایه گذاری بر روی آنها نه تنها به نفع جامعه هدف بوده بلکه صندوق را در پیشبرد اهداف خود یاری خواهد کرد.

طبق گفته وی؛درحال حاضر 3500 کارگزاری در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند.

وی ادامه داد: برای اینکه جایگاه اصلی کارگزاریهای ما در سراسر کشور ارتقاء یابد، طرحهایی در دست اقداممی باشد؛ تشویق کارگزاریهای موفق که در جهت تحقق اهداف صندوق تلاش می کنند یکی از این برنامه ها به شمار می رود.

پوستین دوز افزود:همچنین کارگزاریهای سراسر کشور از این پس به صورت موسسات حقوقی و کارگزاری فعالیت خواهند کرد،لذا شرایط بهتری با اجرای دستوالعمل جدید کارگزاریها ایجاد خواهد شد.براساس این دستوالعمل کلیه کارگزاریهای موجود مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهند گرفت و مطابق این آئین نامه تغییر وضعیت خواهند نمود.

وی گفت:با راه اندازیسیستم جامع بیمه گری بسیاری از مشکلات کارگزاریها نیز مرتفع خواهد شد، سعی خواهیم کرد مانند گذشتهآموزش کارگزاریها و نیروهای انسانی شاغل در کارگزاریها را با قوت ادامه بدهیم.

جذب بیمه شدگان جوان در صندوق

معاونت بیمه ای صندوق عشایر و روستائیان گفت: یکی از مهمترین مقولاتی که در معاونت بیمه ای در دستور کار قرار دارد، جذب بیمه شدگان جوان در صندوق است به طوری که در سال های آینده یکی از  معیارهای مهم سنجش کارگزاریها و عملکرد مدیران واحدهای اجرایی و کارکنان صندوق بر این مبنا خواهد بود.

گسترش نظارتهای مدیریتی و استانی

پوستین دوز در ادامه گفت: یکی دیگر از برنامه های معاونت بیمه ای گسترش سطح نظارت در استانها خواهد بود .تیمهای نظارتی متشکل از کارشناسان ستادی و نیروهای دفاتر استانی به محل ماموریت اعزام و نتیجه بررسی و ماموریت از طریق اداره کل امور استانها و کارگزاریها به معاونت بیمه ای صندوق ارسال و اقدامات لازم جهت اصلاح امور انجام می شود و همچنین معاونت بیمه ای صندوق بازدیدهایی را نیز از استانها به عمل خواهد آورد و عملکرد استانهارا بطور برنامه ریزی شده رصدخواهد کرد.

طبق گفته وی؛ این نظارتها کاملا تکنیکی و فنی بوده و از دو روش مکانیزه و پرونده ای اعمال خواهند شد.

وی در پایان گفت: طبق رهنمودهای مدیرعامل صندوق، باید فضای همدلی و صمیمیت با رعایت سلسله مراتب در صندوق تداوم یابد و برای رسیدن به اهداف تعیین شده و حفظ پایداری مالی صندوق از هیچ تلاشی فروگذار نکنیم.

 

لینک کوتاه:

اشتراک گذاری:

برچسب ها

هیچ برچسبی برای این قسمت تعریف نشده است.
logo-1

تهران، ابتدای خیابان بهار شیراز، پلاک ۱۷۰

logo-4

سامانه پیامکی: 300027

logo-3
تلفن: 43351-021
logo-2
پست الکترونیک: info@roostaa.ir

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر می‌کوشد به منظور بسط عدالت اجتماعی و جلوگیری از گسترش فقر، خدمات بیمه اجتماعی را به گونه‌ای گسترش دهد که منجر به افزایش کرامت انسانی و تقویت جایگاه اجتماعی جامعه هدف صندوق شود.

تمامی حقوق این سایت متعلق به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر می باشد. ©