نسخه آزمایشی
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر
در ۳ ماه پایانی سال ۹۶

۹۹۰ میلیارد ریال حقوق و عیدی به روستائیان پرداخت شد

در ۳ ماهه پایانی سال جاری بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر ۹۹۰ میلیارد ریال حقوق و عیدی دریافت کردند.

به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، به منظور انجام تعهدات صندوق به مستمری بگیران و همچنین بازنشستگان صندوق، در 3 ماهه پایانی سال 96، احکام بیش از 90 درصد متقاضیان بازنشستگی صندوق صادر شد که به این ترتیب با اقدامات ضربتی صورت گرفته تعداد بازنشستگان صندوق از 15 هزار نفر به بیش از 21 هزار نفر رسید.

این گزارش حاکی است: مستمری بگیران صندوق در دی ماه گذشته 270 میلیارد ریال، در بهمن ماه گذشته با محاسبه عیدی پرداخت شده بیش از 390 میلیارد ریال و در اسفند ماه امسال با توجه به افزایش تعداد احکام بازنشستگی رقمی معادل 320 میلیارد ریال به مستمری بگیران و بازنشستگان صندوق پرداخت شده است.

در حال حاضر یک میلیون و 624 هزار و 895 نفر از روستائیان، کشاورزان و عشایر کشور از مزایای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در کل کشور بهره مند شده اند که بیش از 214 هزار نفر بصورت ماهیانه از این صندوق مستمری دریافت می کنند.


| شناسه مطلب: 1909

تعداد بازدید: 2517 | آخرین بازدید:


نظرات کاربران