نسخه آزمایشی
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

دومین جلسه مشترک صندوق و امور عشایر استان گیلان برگزار شد

دومین جلسه مشترک مدیران کارگزاریهای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان گیلان و امور عشایر استان گیلان برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی، دومین جلسه اجرای تفاهمنامه مشترک صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان گیلان و مدیریت امور عشایری استان گیلان در جهاد کشاورزی شهرستان رضوانشهر  با حضور هانی عارف، مدیر استان و فرامرز هادی زاده مدیر امور عشایری استان گیلان، بخشدار مرکزی شهرستان رضوانشهر و مدیران کارگزاریهای 3 شهرستان رضوانشهر ، تالش ، ماسال برگزار شد.

در این جلسه ضمن بر شمردن اهداف و برنامه های اجرایی تفاهمنامه همکاری بین صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و سازمان امور عشایر کشور، مقرر شد جلسات مستمر ماهانه در دفتر مدیریت استان گیلان جهت پی گیری تفاهمنامه  کشور صورت گیرد.

درادامه جلسه همچنین مقرر شد فرم پیوست معرفی مشمولین هدف، ممهور به مهر و امضا ء اداره امور عشایر استان و شرکت های وابسته، برای کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر جهت تایید عضویت معرفی شدگان برابر مقررات انجام گیرد.


| شناسه مطلب: 2934

تعداد بازدید: 762 | آخرین بازدید:


نظرات کاربران