نسخه آزمایشی
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر
برای اولین بار در کشور صورت گرفت

عضویت کارگزاران معین خراسان رضوی در شوراهای اداری شهرستان

کارگزاران معین هر شهرستان به دستور معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی به عضویت شورای اداری شهرستان درآمدند.

به گزارش روابط عمومی، به همت اتاق فکر صندوق بیمه اجتماعی روستائیان در خراسان رضوی و برای اولین بار در کشور عضویت کارگزاران معین استان در شورای اداری شهرستانها صورت گرفت.

فاطمه ترابی، دبیر اتاق فکر بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر خراسان رضوی با بیان مطلب فوق یکی از کارکردهای اتاق فکر را ایجاد زیرساخت های لازم جهت توسعه هر چه بیشتر فعالیت های کارگزاران دانست که عضویت در شورای اداری شهرستان ها می تواند به عنوان راهکاری مهم ابتدا در زمینه حضور کارگزاران معین در مجامع مختلف اداری و رسمی و در ادامه ایجاد ظرفیت مناسبی برای معرفی با کیفیت صندوق و خدمات آن فراهم آورد که امید میرود با استفاده از این فرصت ایجاد شده شتاب مجموعه صندوق در خراسان رضوی بیش از پیش گردد.


| شناسه مطلب: 2936

تعداد بازدید: 1537 | آخرین بازدید:


نظرات کاربران