مقالات علمی
اخبار برگزیده اسلایدر چند رسانه ای عکس

برگزاری مراسم روز میلاد حضرت علی (ع) در ستاد مرکزی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

اخبار برگزیده اخبار برگزیده اخبار ستادی اخبار کوتاه اخبار کوتاه اخبار مهم اخبار مهم اسلایدر

بودجه سال آینده صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، ۱۶۵ درصد افزایش یافته است

اخبار برگزیده اخبار برگزیده اخبار ستادی اخبار کوتاه اخبار کوتاه اخبار مهم اخبار مهم اسلایدر

دیدار و گفتگوی معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

اخبار برگزیده اخبار برگزیده اخبار ستادی اخبار کوتاه اخبار کوتاه اخبار مهم اخبار مهم اسلایدر مناسبت‌ها

پیام تبریک مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به مناسبت آغاز دهه مبارک فجر

اخبار برگزیده اخبار برگزیده اخبار ستادی اخبار کوتاه اخبار کوتاه اخبار مهم اخبار مهم اسلایدر

تقدیر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

Category: مقالات علمی

مقالات علمی
بررسی میزان تأثیر پایگاه اجتماعی دهیاران بر عملکرد آنان

عوامل متعددی در کارآمدی دهیاران مؤثر است، یکی از این عوامل پایگاه اجتماعی آنان است. در این پژوهش پایگاه اجتماعى دهیاران در سه بعد سن، سواد و منزلت اجتماعی مورد بررسى قرار گرفته است. روش تحقیق به لحاظ هدف توصیفی – تحلیلی است. بنا به ماهیت استفاده گردید. ابزار جمع آوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن توسط )Anova( دادها از آزمون تحلیل واریانس تعدادی از متخصصان این حوزه و پایایی گویهها نیز با آلفای کرونباخ سنجیده شد.

مقالات علمی
بررسی مؤلفه‌های مؤثر کلان اقتصادی بر روند حاشیه نشینی بعد از انقلاب اسلامی

امروزه رشد شهرنشینی در کشورهای درحال‌توسعه بیش‌از کشورهای توسعه‌یافته است، پس‌از پیروزی انقلاب اسلامی و به‌دنبال آن وقوع هشت سال جنگ تحمیلی تغییراتی در شرایط ساختاری کشور رخ داده‌است و همین امر سبب سبب رشد بی‌رویه شهرها و به نوبه آن رشد حاشیه‌نشینی شد، هدف اصلی در این پژوهش بررسی مؤلفه‌های مؤثر کلان اقتصادی بر روند حاشیه‌نشینی در بازه زمانی هزار صد و نود و چهار هزار سیصد پنجاه و هفت است.

مقالات علمی
بررسی عملکرد دولت در حوزه توسعه روستایی و عشایری

بررسي اسناد بالادستی و قانون احكام دائمي برنامههای توسعه و قانون برنامه ششم توسعه کشور نشان
ميدهد که روستاها و نواحي عشایری از جایگاه نسبتاً خوبي در سياستگذاریها و برنامه ریزیها
برخوردارند.

مقالات علمی
بررسی جایگاه و کارکرد تقابلی دو واژه ی روستا و شهر در ادبیات کلاسیک فارسی

بازتاب دو واژه شهر و روستا در ادبیات سنتی فارسی نشان می‌دهد که از نظر کارکردی و ارزشی رابطه تقابلی بین آن‌ها وجود دارد تصویرسازی‌های شاعران رمز پردازی های عارفان و مفاهیمی که در متون ادبی گذشته با شهر و روستا بیان شده‌است، همگی بر نگاه ارزش گذرانه‌ی متفاوت نسبت‌به آن دو دلالت می‌کند در این نگاه تقابلی روستا در قطب منفی قرار گرفته‌است که تمام صفات مربوط به این قطب بدان نسبت‌داده‌شده است. در ما در مقابل شهر متعلق به قطب مثبت است که برای مفاهیم که برای بیان مفاهیم و مضامین پسندیده بکار رفته‌است. در این نوشتار که موضوع آن ماهیت بین رشته‌ای دارد و به ادبیات و جامعه شناسی مربوط میشود به روش تحلیلی _توضیحی مفاهیم مربوط به شهر و روستا در آثار ادبی واکاوی میشود تا مشخص گردد که شاعران و نویسندگان گذشته در رابطه با مساله ی نگاه متفاوت به شهر و روستا چه معیارها و ملاکهایی در نظر داشته اند.

مقالات علمی
بررسی تأثیر گسترش راههای روستایی بر شاخص فقر روستایی در استانهای ایران

پيامدهاي نامطلوب اقتصادي، اجتماعي و سياسي فقر، دولتها را بر آن داشته تا بهبود وضعيت فقرا را در صدر اولويتهاي خود قرار دهند. از اين
رو براي سياستگذاران شناخت درست از ميزان فقر و نيز بررسي چگونگي اثرگذاري متغيرهاي اقتصادي و ساير عوامل تأثيرگذار بر آن به ويژه در
مناطق روستايي، اهميت بالايي دارد. هدف اين تحقيق بررسي تأثير گسترش راههاي روستايي بر فقر در مناطق روستايي 28 استان کشور طي دوره 1380- 1395 ، با استفاده از ريز دادههاي طرح هزينه درآمد خانوار است.

مقالات علمی
الگوی بازاریابی مقصدهای گردشگری روستایی در ایران

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی بازاریابی گردشگری روستایی در ایران است. فلسفة پژوهش تفسیرگرایی، رویکرد آن کیفی و استراتژی پژوهش، مطالعه موردی است. در این پژوهش با استفاده از روش مطالعه چند موردی و رویکرد کثرت گرایانه، هفت سازمان از سازمان های فعال ایران در صنعت گردشگری انتخاب و بررسی شد و در نهایت با هفت نفر از مدیران و نخبگان آنان مصاحبه به عمل آمد.

مقالات علمی
طرح تشکیل وزارت امور روستا

ارتقا و ساماندهی، یکپارچه سازی و نظارتپذیر کردن نظام سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت توسعه روستایی و عشایری، ضرورتی انکارناپذیر است، ولی طرح پیشنهادی نمایندگان محترم مجلس مبنیبر تشکیل وزارتخانهای مستقل برای مدیریت امور روستاها، تحت عنوان «وزارت امور روستا»، فارغ از ایرادات حقوقی مفاد طرح، بنابه دلایل کارشناسی نمیتواند نسخه مناسبی برای برطرف کردن چالشهای اساسی نظام سیاستگذاری توسعه روستایی باشد.

logo-1

تهران، ابتدای خیابان بهار شیراز، پلاک ۱۷۰

logo-4

سامانه پیامکی: 300027

logo-3
تلفن: 43351-021
logo-2
پست الکترونیک: info@roostaa.ir

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر می‌کوشد به منظور بسط عدالت اجتماعی و جلوگیری از گسترش فقر، خدمات بیمه اجتماعی را به گونه‌ای گسترش دهد که منجر به افزایش کرامت انسانی و تقویت جایگاه اجتماعی جامعه هدف صندوق شود.

آمار بازدید وب سایت:
  • 640
  • 3,888,895
تمامی حقوق این سایت متعلق به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر می باشد. ©