نسخه آزمایشی
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

ارتباط با ستاد مرکزی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر

اطلاعات تماس مدیران ستادی

 

نام واحد

نام و نام خانوادگی

سمت

پست الکترونیک / نمابر

مدیریت

علی شیرکانی

مدیرعامل

modiramel@roostaa.ir

 

88341294

 

شماره تماس مستقیم : 88340286 - 88340261

هیأت مدیره

اسداله رازانی

رئیس

director@roostaa.ir

 

 

88324709

مسعود هنردوست 

نایب رئیس

حامد قادرمزی

عضو

آرین قلی پور

عضو

مجتبی شاه قلیان

عضو

حجت کاظمی

مدیرکل حوزه

شماره تماس مستقیم : 84682314

  اداره کل امور فرهنگی ، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل

 

  88829351

                    اداره کل آمار ، فناوری اطلاعات و محاسبات بیمه‌ای

محسن کهتری

مدیرکل

84682380

it@roostaa.ir

اداره کل حراست

 

مدیرکل

88340481

شماره تماس مستقیم : 88341504

امور حقوقی

محمد صادق درویشی

 مشاورحقوقی مدیرعامل

84682355

امور مجلس

سید جمال الدین ارجمند

مشاور امور مجلس

84682353

معاونت امور اقتصادی ، برنامه‌ریزی و بودجه

حوزه معاونت

 

معاون

84682294

دفتر ذخایر سرمایه‌گذاری امور مجامع شرکت‌ها

نگار مولوی

سرپرست دفتر

84681505

دفتر برنامه ریزی و بودجه

حمید مدنی

مدیرکل

84681516

معاونت بیمه‌ای و هماهنگی امور استان‌ها

حوزه معاونت

 

قائم‌مقام مدیرعامل در امور بیمه‌ای و سرپرست معاونت 

84682110

اداره کل وصول حق بیمه و حساب‌های انفرادی

عباس باقری

مدیرکل

fani@roostaa.ir

88341536

اداره کل تعهدات قانونی

سوگند سهیلی

مدیرکل

84682197

اداره کل هماهنگی و نظارت بر امور استان‌ها

مصطفی شریعتی

مدیر کل

84682113

معاونت توسعه منابع و پشتیبانی

حوزه معاونت

 

معاون

84682351

اداره کل مالی

نادر شیدایی

سرپرست امور مالی

mali@roostaa.ir

88300964

اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی

حمیدرضا یعقوبی

مدیر کل

88329625

دبیرخانه

شماره تماس مستقیم : 84682148