صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر
توسط قائم‌مقام مدیرعامل صندوق صورت گرفت

ابلاغ سطوح دستمزدی و حق بیمه سال ۹۶ - بیشترین، ۸۰۰ هزار تومان و کمترین، ۳۵۰ هزارتومان

قائم‌مقام مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، بخشنامه سطوح و مبالغ درآمد ماهیانه مبنای وصول حق بیمه سال ۹۶ را ابلاغ کرد.


به گزارش روابط‌عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، بر اساس بخشنامه بیمه‌گذاران می‌بایست با مراجعه به کارگزاری‌های صندوق و پس از تشکیل و تکمیل فرآیند نام‌نویسی، یکی از سطوح هشتگانه مصوب را انتخاب و بر مبنای مبلغ درآمدی ماهیانه مندرج در آن، نسبت به واریز 5 درصد حق بیمه سهم خود به صورت سالیانه و به طور یکجا به حساب متمرکز شماره 600609 صندوق نزد بانک کشاورزی اقدام کنند.

بر این اساس، سطح یک، 350 هزار تومان با حق بیمه سالیانه 210 هزار تومان برای بیمه شده، سطح دو، 400 هزار تومان با حق بیمه سالیانه 240 هزار تومان برای بیمه شده، سطح سه، 450 هزار تومان با حق بیمه سالیانه 270 هزار تومان برای بیمه شده، سطح چهار، 500 هزار تومان با حق بیمه سالیانه 300 هزار تومان برای بیمه شده، سطح پنج، 550 هزار تومان با حق بیمه سالیانه 330 هزار تومان برای بیمه شده، سطح شش، 600 هزار تومان با حق بیمه سالیانه 360 هزار تومان برای بیمه شده، سطح هفت، 700 هزار تومان با حق بیمه سالیانه 420 هزار تومان برای بیمه شده و سطح هشت، 800 هزار تومان با حق بیمه سالیانه 480 هزار تومان برای بیمه شده در نظر گرفته شده است.

اطلاعات بیشتر در ضمیمه‌های همین خبر در دسترس قرار دارد.

 
نظرات کاربران