نسخه آزمایشی
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر
مدیرکل وصول حق بیمه و حساب‌های انفرادی خبر داد

تمدید بیمه اجتماعی زنان و دختران سرپرست خانوار

مدیرکل وصول حق بیمه و حساب‌های انفرادی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از تمدید قرارداد بیمه اجتماعی ۵۱ هزار و ۵۰۰ نفر از بیمه شدگان زن و دختر سرپرست خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی خبر داد.


به گزارش روابط‌عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، عباس باقری اعلام کرد: با توجه به توافق بعمل آمده بین صندوق بیمه اجتماعی و سازمان بهزیستی و در راستای تفاهمنامه سال 1386‌،  قرارداد بیمه اجتماعی این افراد به مدت چهارده ماه تمدید شد.

وی با بیان اینکه شرط برقراری ارتباط بیمه‌ای بیمه‌شدگان و برخورداری از تعهدات بلند مدت صندوق از جمله مستمری از کارافتادگی کلی‌، فوت و پیری‌،  پرداخت به موقع حق بیمه به صندوق است گفت: سازمان بهزیستی در راستای ماموریت‌های ذاتی خود و صیانت از حقوق بیمه‌شدگان زن و دختر مددجوی سرپرست خانوار تحت پوشش، براساس سطح یک درآمد ماهیانه مبنای وصول حق بیمه سال 95 و 96 اقدام کرده است.

باقری تاکید کرد: این قرارداد صرفاً برای زنان و دختران تحت پوشش سازمان بهزیستی منعقد شده و مردان باید در اولین فرصت با مراجعه به کارگزاری‌های صندوق نسبت به پرداخت حق بیمه خود اقدام کنند.

 


| شناسه مطلب: 1431

تعداد بازدید: 2547 | آخرین بازدید:


نظرات کاربران