در حال بارگذاری ...
با حکم مدیرعامل صندوق صورت گرفت

انتصاب معاون جدید توسعه منابع و پشتیبانی

با حکم مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، معاون جدید توسعه منابع و پشتیبانی صندوق منصوب شد.


به گزارش روابط‌عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، در این حکم که بر اساس آن حسن عابدی به عنوان معاون منابع و پشتیبانی صندوق بیمه اجتماعی منصوب شده است، برنامه‌ریزی و ایجاد سازوکارهای مناسب برای تحقق سیاست‌های تشویقی و کمک به افزایش سطح رفاهی، تدوین و اجرای فعالیت‌های موثر برای مدیریت صحیح منابع مالی و حفاظت از بیت‌المال و اجرای برنامه‌های استراتژیک و عملیاتی توسعه مدیریت و منابع، به عنوان سرفصل‌های فعالیت، مورد تاکید قرار گرفته است.

پیش از حسن عابدی، محمد خجسته، معاون توسعه منابع و پشتیبانی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بود.