در حال بارگذاری ...
با حضور قائم مقام صندوق صورت گرفت

رونمایی از کارت‌ شناسایی کارگزاران بیمه اجتماعی

در جریان سفر قائم‌مقام صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، کارت شناسایی کارگزاران بیمه اجتماعی، رونمایی شد.


به گزارش روابط‌عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، کارت شناسایی کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی در اولین مرحله و پس از امضاء قرارداد کارگزاری، برای مسئولین کارگزاری و در مرحله بعد برای کارشناسان کارگزاریها صادر و به آنان تحویل داده خواهد شد. این کارت به معنای معرفینامه کارگزاریهاست و در جریان ساماندهی وضعیت کارگزاریها، به کارگزارانی که وضعیت آنها با صندوق مشخص شده و قراردادشان امضاء شده است، ارائه میگردد.

در جریان رونمایی از کارت شناسایی کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، صمدالله فیروزی، قائممقام مدیرعامل در امور بیمهای و سرپرست معاونت بیمهای و هماهنگی امور استانها به دو نفر از کارگزاران استان خراسان شمالی کارتهای شناساییشان را ارائه کرد.


| شناسه مطلب: 1793

تعداد بازدید: 3526 | آخرین بازدید:


نظرات کاربران