در حال بارگذاری ...
مرکزی

استفاده از تمام ظرفیت نظام اداری بخش مرکزی دلیجان برای توسعه بیمه اجتماعی

بخشدار مرکزی شهرستان دلیجان بر حمایت همه جانبه از توسعه بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در بخش مرکزی شهرستان دلیجان تاکید و خاطر نشان کرد که جهت جذب بیمه‌شدگان جدید از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی استفاده خواهد کرد.


به گزارش روابطعمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، یوسفی با بیان این مطلب گفت: شاید وضعیت اقتصادی شهرستان دلیجان نسبت به سایر شهرستانها مناسب باشد ولی کماکان افراد زیادی در شهرستان دلیجان وجود دارند که مستعد عضویت در صندوق هستند بنابراین قول میدهم که از تمام توان خود برای بسترسازی بیمه اجتماعی استفاده کنم.

در بررسی آماری وضعیت بیمهشدگان شهرستانهای استان مرکزی مشخص شده در شهرستان دلیجان از ابتدای تاسیس صندوق تاکنون فقط 1222 نفر جذب صندوق شدهاند و به همین دلیل این شهرستان بهعنوان دومین محلی که عملکرد ضعیفی در جذب و توسعه داشته است در دستور کار بررسی علل و رفع موانع قرار گرفت.


| شناسه مطلب: 1806

تعداد بازدید: 393 | آخرین بازدید:


نظرات کاربران