در حال بارگذاری ...
یزد

حضور مدیر استان در جلسه‌ای باحضور تشکل‌های مرتبط با صنعت فرش

 

به گزارش روابطعمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، درجلسهای با حضور مدیران عامل اتحادیه و شرکتها و اصناف مرتبط با صنعت فرش، مدیر بیمه اجتماعی استان یزد به معرفی صندوق و مزایا و مستمریهای آن اقدام پرداخت و درخصوص تفاهمنامه اخیر صندوق با اتحادیه فرشبافان توضیحاتی ارائه کرد.


| شناسه مطلب: 1807

تعداد بازدید: 331 | آخرین بازدید:


نظرات کاربران