در حال بارگذاری ...
صبح امروز انجام شد

امضاء تفاهم‌نامه همکاری صندوق بیمه اجتماعی و اتحادیه سراسری زنبورداران

صبح امروز، تفاهم‌نامه همکاری صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین به امضای محمد رضا رستمی و عفت رئیسی سرحدی رسید.


به گزارش روابطعمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر توسعه، تعمیم و گسترش بیمه اجتماعی به منظور برخورداری از خدمات، مزایا و تعهدات بلند مدت (بازنشستگی، پیری، از کارافتادگی کلی و فوت) برای قشر زنبودار عضو شرکتهای تعاونی تولید زیر مجموعه اتحادیه در سراسر کشور، هدف این تفاهمنامه عنوان شده است.

 بر اساس این تفاهمنامه، اطلاعرسانی شرایط، مزایا، خدمات و تعهدات بلند مدت صندوق از طریق ظرفیتهای در اختیار به مشمولین موضوع تفاهمنامه که عضو شرکتهای تعاونی تولید زیر مجموعه هستند، شناسایی اعضای واجد شرایط و متقاضی عضویت در صندوق و معرفی آنها به کارگزاریهای صندوق، صدور معرفینامه برای زنبورداران عضو، برگزاری نشستهای آموزشی برای مسئولین شرکت تعاونیهای عضو اتحادیه، برگزاری همایش و کارگاههای آموزشی و دعوت از مسئولان ستادی و استانی صندوق به منظور اطلاعرسانی مزایا، خدمات و شرایط عضویت در صندوق، ارسال اطلاعات هویتی کامل اعضاء و ارسال فهرست شرکت تعاونی به عنوان تعهدات اتحادیه مطرح شده است.

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر هم متعهد شده که بستههای آموزشی، تبلیغاتی و اطلاعرسانی صندوق را برای جامعه هدف اتحادیه ارسال کند، مسئولان خود را به همایشها و کارگاههای آموزشی اعضای اتحادیه بفرستد تا شرکتکنندگان را آموزش دهند، به کارگزاریهای خود ابلاغ کند که معرفینامههای اتحادیه و شرکتهای زیرمجموعه مورد تایید اتحادیه را برای ثبتنام پذیرش کنند، برای بیمهشدگان، کارت عضویت صادر کند، پیگیریهای لازم برای دریافت دو سوم حق بیمه که سهم دولت است را انجام دهد، تمامی خدمات خود را بر اساس ضوابط و مقررات مورد عمل صندوق اجرایی کند و فهرست کارگزاریهای خود را برای اتحادیه ارسال کند.

همچنین در یکی از تبصرههای این تفاهمنامه آمده است: «با توجه به اینکه شغل زنبورداری به عنوان یکی از مشاغل بخش کشاورزی است، معرفی و عضویت زنبورداران ساکن در شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت نیز به استناد قانون بیمه اجتماعی کشاورزان غیر ساکن در روستا بلامانع است.»

علاوه بر این، برگزاری نشستهای ترئیجی مشترک، پیگیری بیمه خدمات درمانی متقاضیان عضویت در صندوق از سازمان بیمه سلامت، فراهم کردن شرایط لازم برای عضویت تمامی افراد شاغل به شغل زنبورداری در صندوق و تهیه و ارائه گزارش مشترک از نتایج اجرای این تفاهمنامه به مقامات ذیربط اقدامات مشترک یادشده در این تفاهمنامه است.


| شناسه مطلب: 1811

تعداد بازدید: 1103 | آخرین بازدید:


نظرات کاربران