در حال بارگذاری ...
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

عیدی مستمری‌بگیران با حقوق بهمن‌ماه پرداخت می‌شود - مشکلات کمیته امداد در حال حل شدن است - مشکل بازنشستگی پیش از موعد برطرف شد

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در نشست خبری خود از پرداخت عیدی مستمری‌بگیران همزمان با پرداخت حقوق بهمن‌ماه، برطرف شدن مشکل بازنشستگی پیش از موعد و در حال حل بودن مشکلات مربوط به کمیته امداد خبر داد.


به گزارش روابطعمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر محمد رضا رستمی در این نشست با اشاره به اینکه هماکنون 43 هزار مستمریبگیر از خدمات صندوق بیمه اجتماعی استفاده میکنند، گفت: از آنجایی که بازنشسته شدن طبیعی بیمهشدگان صندوق بیمه اجتماعی از سال 99 آغاز خواهد شد، هماکنون شاهد تعداد پایین مستمریبگیران هستیم.

وی افزود: هماکنون 3 هزار مستمری پیش از موعد، 4 هزار مستمری از کارافتادگی و 35 هزار مستمری فوت به بیمه شدگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ارائه میشود.

رستمی در بخش دیگری از سخنانش، به در شرف حل بودن مشکل صندوق با کمیته امداد اشاره کرد و گفت: این مشکل بیشتر از حوزه مسائل مالی کمیته امداد و روابط مالی این کمیته با دولت بود؛ صندوق بیمه اجتماعی، به عنوان یک نهاد بیمهگر باید پس از دریافت حق بیمه، شرایط بیمهشدن را فراهم کند و عدم پرداخت حق بیمه توسط کمیته امداد باعث توقف در پروژه بیمه شدن بعضی از افراد تحت پوشش این کمیته شده بود که با راه حلهای مشترک، این مشکل در حال حل شدن است و در تفاهمنامه دیگری که به زودی با کمیته امداد به امضاء میرسد، این راهحلها اجرایی خواهد شد.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، همچنین از حل شدن مشکل بازنشستگی پیش از موعد با کمک وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: تا کنون سه هزار پرونده مربوط به بازنشستگی پیش از موعد ارجاع شده و مستمری این افراد به جریان افتاده است؛ 6 هزار و 500 پرونده دیگر هم در دست اقدام بود که اجرای این طرح به مشکل برخورد اما اکنون با تلاشهای وزیر تعاون، این مشکل حل شده و پرونده این افراد هم به جریان میافتد تا مستمری آنها برقرار شود.

وی تاکید کرد: بر اساس پیشبینیهایی که داریم، ممکن است تا پایان سال 30 هزار نفر از بیمهشدگان صندوق، از بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند.

رستمی در مورد معوقات پرداخت به متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد تصریح کرد: از آنجایی که در طول سه ماه گذشته، مشکلاتی باعث عدم پرداخت مستمری 6 هزار و 500 نفر متقاضی بازنشستگی پیش از موعد شده بود، حقوق این افراد معوق شده اما با رفع مشکل پرداخت، همراه با حقوق دی ماه آنها پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در پایان در خصوص میزان طلبهای این صندوق از دولت گفت: از آنجایی که صندوق بیمه اجتماعی هنوز جوان است میزان طلب آن از دولت زیاد نیست؛ تا پایان سال این رقم شاید به هزار میلیارد تومان برسد که بر اساس توافقات انجام شده قرار است 400 میلیارد تومان آن به صورت اوراق به صندوق بیمه اجتماعی ارائه شود.


| شناسه مطلب: 1812

تعداد بازدید: 3591 | آخرین بازدید:


نظرات کاربران