در حال بارگذاری ...
با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

محمدرضا واعظ مهدوی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی شد

با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی محمدرضا واعظ مهدوی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر شد.


به گزارش روابطعمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، صبح امروز، در مراسمی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعضای هیات مدیره صندوق و مدیران ستادی وزارت تعاون، مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر برگزار شد.

در این مراسم محمدرضا واعظ مهدوی که مسئولیتهای متعددی از جمله معاونت توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، عضویت در شورای سیاستگذاری مشارکتهای اجتماعی در نظام سلامت کشور، عضویت در شورای سیاستگذاری نظام بیمههای درمانی کشور، ریاست انجمن علمی اقتصاد سلامت، معاونت هماهنگی و برنامهریزی شهرداری تهران، مشاور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مسئولیت کمیته امور اجتماعی تحقق سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران – مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت سیاستگذاری و برنامهریزی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی را در طول سالهای گذشته عهده دار بوده، به عنوان مدیرعامل جدید صندوق بیمه اجتماعی معرفی شد.

 


| شناسه مطلب: 1818

تعداد بازدید: 2981 | آخرین بازدید:


نظرات کاربران