در حال بارگذاری ...
مدیرکل وصول حق بیمه و حساب‌های انفرادی:

تمامی زنبورداران فاقد پوشش بیمه اجتماعی، بیمه می شوند

مدیرکل وصول حق بیمه و حساب‌های انفرادی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: براساس تفاهمنامه فی‌مابین صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و اتحادیه سراسری زنبورداران ایران‌زمین، تمامی زنبورداران کشور که فاقد پوشش بیمه اجتماعی هستند می‌توانند بدون توجه به محل سکونتشان به عضویت صندوق درآیند و از مزایا و تعهدات بلند مدت صندوق شامل مستمری بازنشستگی‌، پیری‌، ازکارافتادگی کلی و فوت بهره‌مند شوند.


به گزارش روابطعمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، عباس باقری اعلام کرد: براساس این تفاهمنامه تمامی زنبورداران اعم از عضو و یا غیر عضو شرکتهای زیر مجموعه اتحادیه سراسری زنبورداری ایرانزمین با اخذ تائید اشتغال به شغل زنبورداری از شرکت تعاونی کشاورزی زنبورداری و یا اتحادیه شهرستانی میتوانند به عضویت صندوق درآیند.

وی افزود: در راستای ایجاد رضایتمندی در جوامع هدف و مشمول صندوق به ویژه قشر زحمتکش و مولد زنبوردار، پروانه زنبورداری ( شناسنامه زنبورداری ) دارای تاریخ اعتبار به عنوان سند قابل قبول و پذیرش صندوق جهت عضویت زنبورداران تعیین و زنبوردارانی که دارای این پروانه هستند نیازی به اخذ تائیدیه مجدد از سایر مراجع ذی صلاح نیستند.

باقری گفت: براساس آمار و اطلاعات دریافتی از اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین، بیش از 78 هزار نفر به شغل زنبورداری اشتغال دارند و در صورتی که این افراد فاقد پوشش بیمهاجتماعی باشند میتوانند با مراجعه به کارگزاریهای صندوق در سراسر کشور به عضویت صندوق درآیند.

وی ادامه داد: از آنجا که شغل زنبورداری به عنوان یکی از مشاغل 230 گانه بخش کشاورزی، زیر مجموعه بخش امور دام توسط جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستائی تعریف و تائید شده، تمامی افراد شاغل به شغل زنبورداری میتوانند با توجه به آدرس محل سکونتشان در روستا، مناطق عشایری، شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و یا شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت به عضویت صندوق درآیند.

 

 

 


| شناسه مطلب: 1821

تعداد بازدید: 1481 | آخرین بازدید:


نظرات کاربران