در حال بارگذاری ...
مدیرکل وصول حق بیمه و حسابهای انفرادی صندوق بیمه اجتماعی

قالیبافان‌، گلیم‌بافان و جاجیم‌بافان فاقد پوشش بیمه اجتماعی، بیمه می‌شوند

مدیرکل وصول حق بیمه و حساب‌های انفرادی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: براساس تفاهمنامه فی مابین صندوق بیمه اجتماعی و اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف شهری و روستائی تمامی قالی‌بافان‌، گلیم‌بافان و جاجیم‌بافان کشور که فاقد پوشش بیمه اجتماعی هستند می‌توانند بدون توجه به محل سکونتشان به عضویت صندوق درایند و از مزایا و تعهدات بلند مدت آن شامل مستمری بازنشستگی‌، پیری‌، ازکارافتادگی کلی و فوت بهره‌مند شوند‌.


به گزارش روابطعمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، عباس باقری اعلام کرد: براساس این تفاهمنامه تمامی قالیبافان، گلیمبافان و جاجیمبافان اعم از عضو و یا غیر عضو شرکتهای زیر مجموعه اتحادیه سراسری تولیدکنندگان فرش دستباف شهری و روستائی با اخذ تائید اشتغال به شغل قالی، گلیم و جاجیم بافی از شرکت تعاونی تولید فرش دستباف شهری و روستائی و یا اتحادیه شهرستانی میتوانند به عضویت صندوق درایند. همچنین در راستای ایجاد رضایتمندی در جوامع هدف و مشمول صندوق به ویژه قشر زحمتکش و مولد فرش دستباف، کارت شناسایی قالیبافی و صنوف ممکن، که توسط اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان قالی صادر شده است به عنوان مدرک قابل قبول و پذیرش صندوق جهت عضویت قالیبافان تعیین و متقاضیانی که دارای این کارت شناسایی باشند نیازی به اخذ تائیدیه مجدد از سایر مراجع ذیصلاح نیستند.

عباس باقری گفت: به استناد مصوبه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی تمامی هموطنانی که به شغل قالیبافی (فرشبافی)، گلیمبافی و جاجیم بافی اشتغال دارند در صورتیکه فاقد پوشش بیمه اجتماعی باشند میتوانند با مراجعه به کارگزاریهای صندوق در سراسر کشور به عضویت صندوق درایند.

وی تاکید کرد: از آنجا که شغل قالیبافی  به عنوان یکی از مشاغل فعال در حوزه صنایع دستی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور تعریف و تائید شده، از این رو تمامی افراد شاغل به شغل قالیبافی میتوانند با توجه به آدرس محل سکونتشان در روستا، مناطق عشایری، شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و همچنین سایر شهرها به ویژه شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت نیز به عضویت صندوق درآیند.


| شناسه مطلب: 1851

تعداد بازدید: 1750 | آخرین بازدید:


نظرات کاربران