در حال بارگذاری ...
مدیرکل وصول حق بیمه و حساب‌های انفرادی خبر داد

بیمه اجتماعی ۵۱ هزار زن سرپرست خانوار مددجوی بهزیستی تمدید شد

مدیرکل وصول حق بیمه و حساب‌های انفرادی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از تمدید قرارداد بیمه اجتماعی ۵۱ هزار و ۵۰۰ نفر از بیمه شدگان زن و دختر سرپرست خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط‌عمومی وامور بین الملل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، عباس باقری اعلام کرد: با توجه به توافق بعمل آمده بین صندوق بیمه اجتماعی و سازمان بهزیستی و در راستای تفاهم‌نامه سال 1386‌،  قرارداد بیمه اجتماعی این تعداد از افراد به مدت 12 ماه در سال 97 تمدید شد .

وی با بیان اینکه شرط برقراری ارتباط بیمه‌ای بیمه‌شدگان و برخورداری از تعهدات بلند مدت صندوق از جمله مستمری از کارافتادگی کلی‌، فوت و پیری‌،  پرداخت به موقع حق بیمه به صندوق است گفت: سازمان بهزیستی در راستای ماموریت‌های ذاتی خود و صیانت از حقوق بیمه‌شدگان زن و دختر مددجوی سرپرست خانوار تحت پوشش، براساس سطح یک جدول سطوح درآمدی ماهیانه مبنای وصول حق بیمه صندوق در سال 97 اقدام به تمدید قرارداد بیمه اجتماعی مددجویان معرفی شده به صندوق کرد .

باقری تاکید کرد: سازمان بهزیستی ضمن تمدید قرارداد تعداد 51.500 نفر از زنان و دختران تحت پوشش خود اعلام آمادگی کرده است که سقف قرارداد سال 97 را تا 60.000 هزار نفر افزایش خواهد داد بدین ترتیب در صورت تحقق این امر ، تعداد 8.500 نفر از زنان و دخترانی که تا پایان سال 1396 بعنوان مددجویان مازاد بر قرارداد به صندوق معرفی و اطلاعات آنان در سیستم بیمه اجتماعی ثبت و در لیست انتظار جهت عضویت در صندوق و برخورداری از پوشش بیمه اجتماعی بوده اند پوشش داده خواهد شد .


| شناسه مطلب: 1947

تعداد بازدید: 1352 | آخرین بازدید:


نظرات کاربران