در حال بارگذاری ...
در سفر مدیرعامل صندوق به استان فارس

مستمری بگیران ممسنی و سپیدان احکام خود را دریافت کردند

مستمری بگیران شهرستان سپیدان و ممسنی احکام خود را از مدیر عامل صندوق دریافت کردند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر ، در سفر اخیر وزیر  تعاون،کار و رفاه اجتماعی به استان فارس،  دکتر واعظ مهدوی مدیر عامل صندوق در دومین سفر شهرستانی وزیر تعاون،کار و رفاه را به شهرستان سپیدان همراهی کرد.

 در این سفر دکتر واعظ مهدوی با حضور در کارگزاری 66154 سپیدان در جمع کارگزاران و مستمری بگیران این شهرستان خدمات و مزایای صندوق را تشریح کرد و از جوانان خواست تا به عضویت صندوق درآیند .

در این مراسم احکام مستمری بازنشستگی،مستمری بازماندگان متوفی و مستمری از کار افتادگی از سوی مدیرعامل صندوق تقدیم شد.

همچنین دکتر واعظ مهدوی مدیر عامل صندوق در سفر به شهرستان ممسنی با حضور در فرمانداری این شهرستان در جمع کارگزاران و مستمری بگیران این شهرستان توضیحات لازم را در زمینه ی ارزش ،اهمییت و جایگاه صندوق ارائه کرد.

 در این مراسم تعدادی از احکام مستمری بازنشستگی،مستمری بازماندگان متوفی و مستمری از کار افتادگی به بیمه شدگان صندوق و بازماندگان آنان اهدا شد.


| شناسه مطلب: 1949

تعداد بازدید: 1481 | آخرین بازدید:


نظرات کاربران