در حال بارگذاری ...
در جریان سفر هیات دولت به خراسان رضوی

بازنشستگان خراسانی حکم خود را از نوبخت گرفتند

در جریان سفر ریاست جمهور به خراسان رضوی و در جلسه شورای اداری استان با حضور اعضای هیات دولت و مدیر عامل صندوق احکام بازنشستگی تعدادی از روستاییان و عشایر به آنها اهدا شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر ،در جریان سفر ریاست جمهور به خراسان رضوی و در جلسه شورای اداری استان با حضور تعدادی ازاعضای هیات دولت ، اعضا شورای اداری استان  احکام  بازنشستگی پیش از موعد تعدادی از روستاییان و عشایر توسط دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیر عامل صندوق به آنها اهدا شد.