صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

دستور اداری تعمیم و گسترش پوشش بیمه اجتماعی برای بافندگان قالی و حرف مرتبط ( مرکز ملی فرش ایران )


| شناسه مطلب: 2004

تعداد بازدید: 3288 | آخرین بازدید:


نظرات کاربران