در حال بارگذاری ...

بازدید مدیران صندوق بیمه اجتماعی از نمایشگاه آثار هنری زلزله زدگان کرمانشاه

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به همراه تنی چند از مدیران صندوق، از نمایشگاه آثار هنری زلزله زدگان سر پل ذهاب دیدار کردند. در این نمایشگاه سفال های نقاشی شده توسط زنان و دختران دو روستای زلزله زده سر پل ذهاب برای نمایش و فروش عرضه شده بود.

محمدرضا واعظ مهدوی در گفت و گو با متصدی نمایشگاه «نقش هایی بر سفالینه های گذرکرده از دیار زلزله زدگان»، در جریان کم و کیف آموزش، شیوه جلب مشارکت جامعه محلی و آثار و نتایج این اقدام قرار گرفت. وی هدف از این بازدید را توسعه الگوهای توانمندسازی مشارکتی زنان به ویژه در مناطق محروم و حمایت از این الگوها عنوان کرد و گفت: «باید تلاش کنیم تجربه های موفق در حوزه توانمدسازی را گسترش دهیم.»

وی خطاب به دست اندرکاران این نمایشگاه، ممارست و پیگیری مداوم را رمز موفقیت اقدامات مشارکتی دانست و ادامه داد: «باید دائما با جمعیت هدف در ارتباط و تعامل باشید تا اعتماد آنان جلب شود.» واعظ مهدوی گفت: «جلب اعتماد جامعه محلی به مشارکت بیشتر آنان می انجامد و به این ترتیب اثربخشی طرح های توانمندسازی بیشتر می شود.»

گفتنی است این نمایشگاه به همت انجمن زنان مدیر کارآفرین در نگارخانه برگ تهران (عمارت عین الدوله) برگزار می شود و تا جمعه هفته جاری ادامه دارد. عواید حاصل از فروش این آثار به چرخه توانمندسازی زنان و دختران مناطق زلزله زده کرمانشاه بازمی گردد.


| شناسه مطلب: 2023

تعداد بازدید: 774 | آخرین بازدید:


نظرات کاربران