در حال بارگذاری ...

دیدار و تعامل مدیرعامل صندوق با پژوهشکده صنعت نفت

صبح دوشنبه محمدرضا واعظ مهدوی در دیدار از پژوهشکده نفت با توانمندی ها، تجهیزات و تولیدات جدید این پژوهشکده آشنا و برای همکاری و حمایت بیشتر از تولیدات آتی این مجموعه قول مساعدت داد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست خود با مهندس نظربیگی، رئیس پژوهشکده و دیگر اعضای پژوهشگاه با شنیدن و بررسی رویکرد و عملکرد این پژوهشگاه در رابطه با دستاوردهای نفتی، برای مداخله در یافتن خریدار مناسب و حمایت های دیگر از محصولات تولیدی حاصل تحقیقات این پژوهشکده قول همکاری داد.

این پژوهشکده پیش از این موفق به تولید کک اسفنجی شده بود که خوراک صنعت های مهمی چون آلومینیوم سازی است.


| شناسه مطلب: 2242

تعداد بازدید: 853 | آخرین بازدید:


نظرات کاربران