نسخه آزمایشی
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر
سوگند سهیلی مدیرکل تعهدات خبر داد

افزایش ده درصدی حقوق مستمری بگیران صندوق

در راستای اجرای بند (ج) تبصره «۱۲» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کشور، مستمری مهرماه مستمری بگیران صندوق با ده درصد افزایش به حساب ایشان واریز گردید.

سهیلی مدیرکل تعهدات صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر خبر داد در راستای اجرای بند (ج) تبصره «12» ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کشور، مستمری مهرماه مستمری بگیران صندوق با ده درصد افزایش به حساب ایشان واریز گردید.

سوگند سهیلی در ادامه این خبر افزود: مابه التفاوت افزایش مستمری ها شش ماهه اول امسال نیز هفته آینده به حساب مستمری بگیران واریز می گردد.


| شناسه مطلب: 2300

تعداد بازدید: 5423 | آخرین بازدید:


نظرات کاربران