نسخه آزمایشی
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر
فتاح مدیر عامل کمیته امداد امام خمینی ( ره)

به افرادی که توانایی پرداخت حق بیمه را ندارند مساعدت خواهیم کرد

فتاح مدیر عامل کمیته امداد امام خمینی ( ره) اعلام کرد به افرادی که به علت عدم تمکن مالی توانایی پرداخت حق بیمه را نداشته باشند از طریق کمیته امداد مساعدتی انجام خواهد شد تا این افراد بتوانند حق بیمه خود را پرداخت نمایند .

به گزارش روابط عمومی ابراهیمی مدیر استان یزد در نشستی که با حضور مدیر عامل کمیته امداد امام خمینی (ره) ، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری استان یزد ، فرماندار شهرستان خاتم ، معاون سیاسی امنیتی فرماندار ، بخشدار مرکزی خاتم ، دهیاران بخش مرکزی و سایر مسئولین استانی در محل فرمانداری خاتم برگزارشد حضور یافت .

در حاشیه سفر فتاح مدیر عامل کمیته امداد امام خمینی (ره) به شهرستان خاتم ، ابراهیمی مدیر صندوق استان ضمن بیان مشکلات و گرفتاری های جامعه روستایی از فتاح درخواست کرد در زمینه بیمه روستایی کسانی که توانایی پرداخت حق بیمه را ندارند کمیته امداد به این موضوع وارد شده و کمکی در این زمینه نماید .

فتاح مدیر عامل کمیته امداد امام خمینی ( ره) اعلام کرد به افرادی که به علت عدم تمکن مالی توانایی پرداخت حق بیمه را نداشته باشند از طریق کمیته امداد مساعدتی انجام خواهد شد تا این افراد بتوانند حق بیمه خود را پرداخت نمایند .

زارع مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراها با بیان اینکه دهیاران ، نمایندگان مردم در روستاها هستند افزود: هرکدام از دهیاران بایدآغاز گر یک فعالیت اقتصادی و اشتغال زایی در روستاها باشند.

زارع در خصوص صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر نیز خواستار تحرک بیشتر کارگزاران شد و اعلام کرد که در جهت جذب و تمدید کارگزارانی که تحرک و فعالیت زیادی ندارند کنار گذاشته شوند و نیروهای جدید و جوان جایگزین شوند .

فاضلی فرماندار خاتم: با بیان اینکه 40 درصد جمعیت خاتم را روستائیان تشکیل می دهند گفت: باید درراستای جلوگیری ازمهاجرت روستائیان به شهرها تلاش هایی را در همه زمینه ها انجام داد که بیمه روستایی نیز یکی ازاین موارد است.

فاضلی بیان داشت:پیشه اصلی مردم در هرات ومروست وروستاهای تابعه کشاورزی است که این مهم میتواند نقش بسزایی در توسعه پایدار روستایی و توجه به آن داشته باشد.