در حال بارگذاری ...
به خاطر پرداخت سود سهام عدالت به روستائیان و عشایر

محمدرضا واعظ مهدوی از مدیر سازمان خصوصی سازی تقدیر کرد

مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به خاطر اقدام شایسته مدیر سازمان خصوصی سازی در پرداخت سود سهام عدالت به روستائیان و عشایر از ایشان تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی، محمدرضا واعظ مهدوی روستائیان و عشایر را صاحبان اصلی انقلاب اسلامی و سربازان عرصه تولید کشاورزی کشور دانست که  سهم بزرگی در تأمین امنیت غذایی و ایجاد ارزش­افزوده تولید ملی کشور دارند از این رو لازم است آنها بیش از هر زمان دیگری حس کنند در چشم مسئولین کشور، اهمیتی مشابه یا بیشتر از شهرنشینان دارند.

واعظ مهدوی از طرف اعضای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر از اقدام سنجیده علی‌اشرف عبدالله‌ پوری­حسینی و همکارانش در سازمان خصوصی­سازی برای پرداخت سود سهام عدالت به روستائیان و عشایر تقدیر و سپاسگزاری کرد و این کار را اقدامی موثر در ارتقاء سرمایه اجتماعی و اعتماد ملی کشور دانست.


| شناسه مطلب: 2509

تعداد بازدید: 1045 | آخرین بازدید:


نظرات کاربران