در حال بارگذاری ...
امام جمعه شهداد

بیمه اجتماعی از زایش فقر در جامعه جلوگیری می کند

امام جمعه شهداد حلقه های صالحین را به عنوان مبلغین صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خواند که کمک می کنند قشر محروم و زحمت کش بتوانند از حق خود بهرمند شوند.

به گزارش روابط عمومی، با حضور امام جمعه شهداد و مدیر صندوق استان کرمان و کارگزار شهداد در محل دفتر امام جمعه شهداد جلسه ای برگزار شد.

در ابتدا محمد میرجعفری مدیر صندوق استان کرمان به بیان ضرورت و اهمیت بیمه های اجتماعی و نقش آنها در معیشت و رفاه خانوارها اشاره کرد سپس امام جمعه شهداد برخورداری از مزایای بیمه روستایی برای قشری که مستحق ترین افراد جامعه هستند را یکی از مهمترین موضاعات و فرصت مناسبی برای روستائیان دانست.

او با بیان اینکه  بیمه اجتماعی یکی از شاخص های عدالت اجتماعی است که اخیراً رهبری بر ارتقای این شاخص تأکید داشته است گفت: به همین لحاظ باید برای مردم اهمیت بیمه تشریح شود تا آنها بتوانند از این مهم در جهت زندگی همراه با منزلت و کرامت انسانی استفاده کنند.

امام جمعه شهداد در ادامه افزود: از امام علی (ع) روایت شده است که فقر را بزرگ ترین مرگ اعلام کرده است و صندوق بیمه اجتماعی یکی از مهمترین عواملی است که موجب جلوگیری از زایش فقر و تنگدستی در جامعه می شود.

او سپس در ادامه گفت حلقه های صالحین نیز به عنوان مبلغین صندوق بیمه اجتماعی عمل خواهند کرد تا این قشر محروم و زحمت کش بتوانند از حق خود بهره ببرند.


| شناسه مطلب: 2629

تعداد بازدید: 787 | آخرین بازدید:


نظرات کاربران