نسخه آزمایشی
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر
امام جمعه شهداد

بیمه اجتماعی از زایش فقر در جامعه جلوگیری می کند

امام جمعه شهداد حلقه های صالحین را به عنوان مبلغین صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خواند که کمک می کنند قشر محروم و زحمت کش بتوانند از حق خود بهرمند شوند.

به گزارش روابط عمومی، با حضور امام جمعه شهداد و مدیر صندوق استان کرمان و کارگزار شهداد در محل دفتر امام جمعه شهداد جلسه ای برگزار شد.

در ابتدا محمد میرجعفری مدیر صندوق استان کرمان به بیان ضرورت و اهمیت بیمه های اجتماعی و نقش آنها در معیشت و رفاه خانوارها اشاره کرد سپس امام جمعه شهداد برخورداری از مزایای بیمه روستایی برای قشری که مستحق ترین افراد جامعه هستند را یکی از مهمترین موضاعات و فرصت مناسبی برای روستائیان دانست.

او با بیان اینکه  بیمه اجتماعی یکی از شاخص های عدالت اجتماعی است که اخیراً رهبری بر ارتقای این شاخص تأکید داشته است گفت: به همین لحاظ باید برای مردم اهمیت بیمه تشریح شود تا آنها بتوانند از این مهم در جهت زندگی همراه با منزلت و کرامت انسانی استفاده کنند.

امام جمعه شهداد در ادامه افزود: از امام علی (ع) روایت شده است که فقر را بزرگ ترین مرگ اعلام کرده است و صندوق بیمه اجتماعی یکی از مهمترین عواملی است که موجب جلوگیری از زایش فقر و تنگدستی در جامعه می شود.

او سپس در ادامه گفت حلقه های صالحین نیز به عنوان مبلغین صندوق بیمه اجتماعی عمل خواهند کرد تا این قشر محروم و زحمت کش بتوانند از حق خود بهره ببرند.