نسخه آزمایشی
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر
مدیر صندوق استان کرمان

پرداخت ۷۰درصدی حق بیمه بیانگر اهمیت آن نزد دولت است

فرماندار قلعه گنج از دهیاران و شوراها خواست با بهره مندی از فرصت حمایت های بیمه اجتماعی در راستای اطلاع رسانی و بستر سازی برای ثبت نام افراد منطقه در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر نهایت تلاش خود را به کار گیرند.

به گزارش روابط عمومی، اولین جلسه ستاد راهبردی شهرستان قلعه گنج مطابق ابلاغ معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم در محل فرمانداری با حضور فرماندار، مدیر صندوق استان کرمان، بخشداران، دهیاران و کارگزار صندوق بیمه برگزار شد.

در ابتدا این جلسه فرماندار قلعه گنج به کلیات جلسه اشاره کرد و هدف از تشکیل این جلسه راهبردی را تحت پوشش قرار دادن افراد آسیب پذیر جامعه روستایی دانست و خواستار همکاری همه جانبه دهیاران برای عضویت مردم روستا در صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستائیان و عشایر شدند.

در ادامه جلسه محمد میرجعفری، مدیر صندوق بیمه استان کرمان  با بیان اینکه گسترش و تعمیم بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در راستای پوشش حداکثری تمام افراد مشمول در مناطق محروم و آسیب پذیر جامعه در جهت سیاست های دولت تدبیر و امید مبنی بر امیدافزایی، آینده نگری و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به سمت شهرها است گفت: همواره بیمه روستائیان و عشایر یکی از دغدغه های مسئولان و ارکان نظام بوده.

 او همچنین افزود: پرداخت 70درصدی حق بیمه سالیانه توسط دولت بیانگر اهمیت موضوع نزد دولت است و محقق شدن هرچه بیشتر این امر با بهره گیری از سایر استعداد ها، ظرفیت ها و تشریک مساعی سایر دستگاه های مسئول است.

او همچنین ابراز امیدواری کرد که با اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات موثر در دستیابی به هدف فوق گام موثری برداشته شود.