نسخه آزمایشی
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر
عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی

به پیشنهادات بودجه ای صندوق بیمه اجتماعی رای مثبت خواهم داد

حمیده زرآبادی، نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای حمایت از پیشنهادات بودجه ای به نفع صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر قول مساعدت داد.

به گزارش روابط عمومی، در دیدار سعید رضایی، مدیر صندوق استان قزوین با حمیده زرآبادی، نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، موارد قابل طرح در بودجه از جمله بندهای «و«، «ه» و «ن» تبصره 5 بودجه سال 98 جهت اضافه کردن نام صندوق به دستگاه های مندرج در این بندها و سایر موارد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم شریف قزوین،آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی استفاده از ظرفیت های موجود در نهادهای روستایی مانند دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها را از  ابزار های موثر اطلاع رسانی این طرح برشمرد و افزود این موضوع طی مکاتبه ای به لحاظ تاکید بیشتر برای  فرمانداران و بخشداران ارسال خواهد شد.