در حال بارگذاری ...
پیشنهاد صندوق بیمه اجتماعی روستائیان در شورای عالی رفاه تصویب شد

پرداخت سهم حق بیمه آسیب دیدگان زلزله و خشک‌سالی توسط دولت

جلسه این هفته در شورای عالی رفاه به بررسی و تدوین ۴ دستورالعمل اختصاص داشت که پرداخت سهم حق بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر آسیب‌دیده در زلزله و خشک‌سالی توسط دولت یکی از آنها بود که در نهایت به تصویب شورا رسید.

به گزارش روابط عمومی، روستائیان، کشاورزان و عشایر از حق بیمه اجتماعی خود فقط یک‌سوم را پرداخت می‌کنند و دوسوم دیگر توسط دولت پرداخت می‌شود.

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، برای حمایت از این اقشار در زمان بحران‌هایی چون زلزله و خشک‌سالی پیشنهاد داده بود که یک‌سوم سهم حق بیمه‌ای که باید توسط روستائیان و کشاورزان پرداخت شود هم دولت به عهده گیرد تا آنها در این بحران‌ها از پرداخت بیمه خود عقب نمانند.

پیشنهاد صندوق بیمه اجتماعی در جلسه این هفته شورای عالی رفاه با حضور محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمدرضا واعظ مهدوی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه و اعضای شورا در وزارت رفاه تشکیل شد بررسی و در نهایت به تصویب رسید.

طبق این دستورالعمل در مناطق زلزله‌زده و در زمان خشک‌سالی پرداخت سهم حق بیمه بیمه‌شدگان تحت پوشش صندوق روستایی و عشایر توسط دولت انجام می‌شود.