در حال بارگذاری ...

اعطای احکام مستمری اعضای صندوق در استان بوشهر

با حضور مدیرکل برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری حکم مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در جلسه شورای اداری استانداری استان بوشهر اعطا شد.

به گزارش روابط ‌عمومی، مدیر صندوق استان بوشهر در نشستی با حضور خانم مزینی، مدیر کل  برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استان بوشهر،  استاندار، معاونین و کلیه مدیران ارشد دستگاه های اجرایی استان در جلسه شورای اداری استانداری حکم مستمری تعدادی مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر را اعطا کرد.