در حال بارگذاری ...

سرپرست صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

 

نام و نام خانوادگی:                                         علی شیرکانی


رشته تحصیلی:                                              کارشناسی رشته ریاضی محض

 

                                                                      کارشناس ارشد رشته مدیریت مالی


تاریخ شروع مدیریت بر صندوق:                      24 اردیبهشت 98

 


سوابق شغلی:

 

1- رئیس دبیرخانه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه
2-  مسئول دفتر هماهنگی کارگروه های تخصصی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه
3-  معاون مالی و اداری شرکت متد وابسته به بنیادشهیدوامور ایثارگران
4-  رییس و کارشناس ارشد برنامه و بودجه تامین اجتماعی
5-  مدیر برنامه وبودجه دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی
6-  کارشناس آمار اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی
7- ارزیابی عملکردمالی شرکت ها
8-  انجام ممیز داخلی سیستم های مدیریت کیفیت
9- بیش از 30 سال سابقه تدریس در موسسات آموزش