در حال بارگذاری ...
درآخرین جلسه با کارگزاران استان البرز مطرح شد:

شعار سال ۹۸ هر خانواده روستایی و عشایری حداقل یک بیمه

مدیر صندوق استان البرز: در سال ۹۸ با شعار هر خانواده روستایی و عشایری حداقل یک بیمه شده به دنبال جذب ۷.۵۰۰ سرپرست خانوار روستایی و عشایری فاقد پوشش بیمه اجتماعی هستیم.

به گزارش روابط عمومی، مدیر صندوق استان البرز در آخرین  جلسه با کارگزاران استان در سال 97 که در دفتر مدیریت استان برگزار شد با طرح شعار سال بعدگفت:در سال 98 با شعار هر خانواده روستایی و عشایری حداقل یک بیمه شده به دنبال جذب 7.500 سرپرست خانوار روستایی و عشایری بین 18 تا 50 سال فاقد پوشش بیمه اجتماعی هستیم .

بشیری ادامه داد: بر اساس آمار های موجود به ویژه اطلاعات آماری  سازمان هدفمندی یارانه ها ،حدود 7500 سرپرست خانوار روستایی و عشایری بین 18 تا 50 سال در استان البرز ساکن هستند که هیچ گونه پوشش بیمه اجتماعی ندارند و مشمول عضویت در صندوق هستند.

او عنوان کرد:شناسایی این افراد از طریق بانک های اطلاعاتی انجام شده و هر کارگزاری با توجه به محدوده تحت پوشش موظف به نام نویسی از این افراد هستند.

مدیر صندوق در استان البرز با تشریح شاخص های رتبه بندی کار گزاران در سال قبل گفت: ملاک ارزیابی کارگزاران در سال جاری در کوتاهترین زمان ممکن ابلاغ می شود و رتبه بندی کارگزاریها بر اساس  شاخص ها انجام می شود.

بشیری در پایان از زحمات کارگزاران در سال 97 قدردانی کردو از آنان خواست تا با برنامه ریزی برای  سال آتی در جذب سهمیه تکمیلی اهتمام بیشتری داشته باشند.


| شناسه مطلب: 2758

تعداد بازدید: 2156 | آخرین بازدید:


نظرات کاربران