در حال بارگذاری ...

بازآموزی قوانین و مقررات بیمه ای در دهمین همایش کارگزاران خراسان جنوبی

دهمین همایش کارگزاران خراسان جنوبی با محوریت کارگاه آموزشی و باز آموزی قوانین و مقررات بیمه ای برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، دهمین همایش کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر استان خراسان جنوبی با حضور کارشناسان کارگزاری  در محل  مدیریت  صندوق استان  برگزار شد.

عبداللهی، کارشناس صندوق استان خراسان جنوبی در این همایش به باز آموزی قوانین و مقررات بیمه ای، شامل سامانه سبا، چارگون، تعهدات، نقل انتقال سوابق بیمه ای برای کارگزاران پرداخت و به پرسش های مطرح شده توسط کارشناس کارگزاری های استان پاسخ داد.

در ادامه  کارگزاران گزارش اقدامات انجام شده را ارائه دادند و مقرر شد گزارش عملکرد مصور سال 97 را تهیه و در اولین همایش سال 98 تحویل دهند.


| شناسه مطلب: 2770

تعداد بازدید: 739 | آخرین بازدید:


نظرات کاربران