در حال بارگذاری ...
مدیر صندق استان بوشهر

مشکلات نقل و انتقال سوابق با تامین اجتماعی بررسی می شود

هماهنگی لازم با مدیر کل تامین اجتماعی و مسئول نقل و انتقال سابقه تامین اجتماعی استان بوشهر جهت تسریع و رفع موانع نقل سابقه به عمل آمد.

به گزارش روابط ‌عمومی، مدیر صندق استان بوشهر در جلسه ای  با مدیر کل تامین اجتماعی استان و کارشناس نقل و انتقال سابقه تامین اجتماعی در دفتر مدیر کل تامین اجتماعی، جهت رفع مشکلات  نقل سابقه که از طرف شعبه های تامین اجتماعی استان بوشهر به وجود آمده بود گفتگو کرد و راهکارهای کلی و اساسی برای رفع این موانع ارائه شد.

همچنین در این جلسه مقرر شد تا مدیر صندوق استان بوشهر در اولین جلسه شورای اداری سازمان تامین اجتماعی شرکت کند و جهت تبادل اطلاعات و همکاری هر چه بیشتر صندوق با سازمان تامین اجتماعی هماهنگی های لازم به عمل آید.


| شناسه مطلب: 2783

تعداد بازدید: 1092 | آخرین بازدید:


نظرات کاربران