نسخه آزمایشی
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر
فرماندار مریوان در دیدار با مدیر صندوق استان کردستان درخواست کرد

در حوزه تبلیغات و اطلاع رسانی فعالیت بیشتری باید صورت گیرد

فرماندار مریوان از دهیاران، اعضاء شورای روستاها و بخشداران خواست تا با تعامل حداکثری با کارگزاران صندوق برای بیمه جامعه هدف تلاش کنند.

به گزارش روابط عمومی، جبار احمدپور، مدیر استان کردستان با فرماندار جدید شهرستان مریوان دیدار کرد و در  جلسه آموزشی با دهیاران و شوراهای بخش سرشیو و خاو میرآباد شهرستان مریوان سخنرانی کرد.

مدیر صندوق استان کردستان به همراه کارشناس تعهدات قانونی با آقای آرتیکاس اقبال، فرماندار شهرستان مریوان دیدار و در جلسه آموزشی دهیاران و روسای شوراهای بخش سرشیو، خاو و میرآباد که با حضور فرماندار، معاون عمرانی فرماندار و بخشداران بخش های ذکر شده برگزار شد شرکت و به تشریح خدمات صندوق و چالش های شهرستان در این حوزه پرداخت.

در این جلسه فرماندار ضمن تاکید بر اهمیت موضوع بیمه در تامین آتیه روستائیان از پایین بودن آمار شهرستان ابراز نارضایتی کرده و خواستار فعالیت بیشتر کارگزاران شهرستان و حمایت حداکثری صندوق استان در حوزه تبلیغات و اطلاع رسانی شد.

او در ادامه بر ضرورت همکاری و تعامل کلیه دهیاران، اعضاء شوراهای اسلامی روستا و روسای شوراهای اسلامی بخش، شهرستان و نیز بخشداران با کارگزاران و مسئولین صندوق در استان تاکید کرد.

در این جلسه مصوب شد نشستی ویژه با کلیه امامان جمعه و جماعات روستاهای سطح شهرستان برگزار شود.


| شناسه مطلب: 2813

تعداد بازدید: 1868 | آخرین بازدید:


نظرات کاربران