صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر
مدیر صندوق استان اصفهان:

بیمه اجتماعی یک سرمایه گذاری اقتصادی و اجتماعی است

ستاد راهبردی بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر شهرستان بوئین و میاندشت اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، ستاد راهبردی  بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر شهرستان بوئین و میاندشت در حالی برگزار شد که این شهرستان با تعداد 2037 بیمه شده در جایگاه دوم از 24 شهرستان استان از لحاظ درصد جذب قرار دارد.

عماد استکی، مدیر صندوق استان اصفهان که در این جلسه حضور یافته بود ضمن تقدیر و تشکر از زحمات کارگزاری های قبلی و فعلی و مسئولین شهرستان از رقم 588 نفری بیمه نشده در روستاهای شهرستان خبر داد که در سال گذشته و با تلاش همکاران ستادی استخراج شده است.

استکی با اشاره به جمعیت شناسائی شده فاقد بیمه به برنامه های موجود در راستای جذب آنها اشاره کرد و از بیمه به عنوان یک سرمایه گذاری اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی و امنیتی یاد کرد و ضرورت و اهمیت آن را در موارد یاد شده برشمرد و از مسئولین شهرستان خواست موضوع بیمه را در اولویت کارهای خود قرار دهند.

فرماندار شهرستان بوئین میاندشت ضمن اینکه پرداخت دوسوم حق بیمه توسط دولت را قابل توجه و تقدیر دانست دستور داد با استفاده از تبلیغات در فضای مجازی و حقیقی و تشکیل جلسات متعدد و نیز توجه به جذب ساکنین شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت پوشش بیمه ای شهرستان به صد درصد برسد و رتبه شهرستان به عدد 1 ارتقاء یابد.

در پایان حکم مستمری 2 خانوار از بیمه شدگان متوفی به صورت نمادین اهدا شد.


| شناسه مطلب: 2962

تعداد بازدید: 3266 | آخرین بازدید:


نظرات کاربران