صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

پیام سرپرست صندوق به مناسبت روز جهانی تعاون

علی شیرکانی گفت:توسعه، عدالت و بهبود زندگی فردی و جمعی افراد در هر جامعه‌ای تنها از طریق تعامل، همکاری و مشارکت محقق خواهد شد.

شیرکانی سرپرست صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر این روز را به تعاونی‌هایی که در قالب کارگزاری‌ها با این صندوق همکاری دارند تبریک گفت.  وی افزود در دنیای امروز توسعه، عدالت و بهبود زندگی فردی و جمعی افراد در هر جامعه‌ای تنها از طریق تعامل، همکاری و مشارکت محقق خواهد شد. همراهی تعاونی‌ها در ساختاری بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خو مصداق بارز چنین ادعایی است. تعاونی‌ها به عنوان بخشی از بازوی اجرایی نقشی غیرقابل انکار در فرایند اعتمادسازی بیمه‌پردازان و جذب آنها به صندوق دارند. لازم به ذکر است ۸ ژوییه در تقویم ملل متحد روز جهانی تعان نام‌گذاری شده است.


| شناسه مطلب: 2983

تعداد بازدید: 1759 | آخرین بازدید:


نظرات کاربران