نسخه آزمایشی
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

برای تحقق برنامه‌های صندوق توسعه بیمه اجتماعی در روستاها شتاب می‌گیرد

در راستای توسعه بیمه اجتماعی روستائیان در روستاها و مناطق عشایری استان اردبیل، مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری و مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان اردبیل جلسه مشترکی برگزار کردند.

به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستاییان و عشایر در راستای توسعه بیمه اجتماعی روستائیان در روستاها و مناطق عشایری استان اردبیل، مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری و مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان اردبیل جلسه مشترکی برگزار کردند.

 

رحیمی‌زاد، مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری در این جلسه با بیان اینکه توسعه بیمه اجتماعی در روستاها یک ضرورت است، گفت: به منظور شتاب دادن به توسعه بیمه اجتماعی در جامعه هدف از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

 

رضا عبداللهی، مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر استان اردبیل هم در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد صندوق و برنامه‌های پیش رو، افزود: گسترش ضریب نفوذ بیمه از 52 درصد به 65 درصد در سال‌جاری در جامعه هدف برنامه اصلی صندوق بوده و تحقق این هدف نیازمند مشارکت مردم و همیاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط با خدمات روستایی است.


| شناسه مطلب: 3038

تعداد بازدید: 599 | آخرین بازدید:


نظرات کاربران