صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

برگزاری دومین نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان مرکزی

دومین نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان، دوشنبه هفتم مردادماه به ریاست استاندار مرکزی و با حضور اعضای کارگروه در محل سالن جلسات استانداری برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، دومین نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان، دوشنبه هفتم مردادماه به ریاست استاندار مرکزی و با حضور اعضای کارگروه در محل سالن جلسات استانداری برگزار گردید.

 

در این نشست مدیر استان، در سه محور مطالب خود را بیان نمود:

الف) مقدمه و معرفی صندوق

ب) آمار و عملکرد  استان

ج) درخواستها و پیشنهادات

برنامه های پیشنهادی و شرح وظایف دستگاههای اجرایی قسمتی از برنامه بود که توجه حاضرین را به خود جلب کرد و مقرر گردید این شرح وظایف در قالب مصوبات جلسه توسط استاندار به مدیران کل ابلاغ گردد و پس از طی یک دوره زمانی مناسب، مجددا این مبحث در کارگروه حاضر به بحث و بررسی و مقایسه گذاشته شود.


| شناسه مطلب: 3098

تعداد بازدید: 2040 | آخرین بازدید:


نظرات کاربران