نسخه آزمایشی
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

برگزاری کارگاه آموزشی تسهیلگران زن روستایی در خراسان رضوی

کارگاه آموزشی تسهیل گران زن روستایی به همت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی برگزار گردید.

کارگاه آموزشی تسهیل گران زن روستایی به همت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر این کارگاه آموزشی به مدت دو روز به همت سازمان جهاد کشاورزی استان و با حضور تسهیلگران زن روستایی از تمامی 29 شهرستان استان در محل مرکز آموزش جهاد کشاورزی برگزار گردید.

 

کاظمی مدیر استان در این کارگاه آموزشی ضمن ارائه توضیحاتی درخصوص خدمات و مزایای عضویت در صندوق  به نقش و اهمیت زن روستایی در توسعه روستا، آرامش خانواده، تولید محصولات ایرانی که شعار سال است، اشاره کرد.

 

وی به نقش بیمه‌های اجتماعی در زندگی روستائی و عشایری اشاره کرده و گفت:  از تمامی تسهیلگران روستایی می‌خواهم نقش اطلاع‌رسانی و ترویجی خود را در خصوص بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر ایفا نمایند تا زنان روستایی که قشر عظیمی از جامعه روستایی را تشکیل می دهد، تحت پوشش این بیمه قرار گیرند.

در ادامه به پرسشهای مطرح شده در خصوص نحوه عضویت و همکاری با کارگزاران پاسخ داده شد.


| شناسه مطلب: 3113

تعداد بازدید: 325 | آخرین بازدید:


نظرات کاربران